Aktualności

1.09.2018, Warszawa

Kompendium wiedzy o SAT Subject Tests

 

Subject Testy są coraz popularniejsze wśród polskich licealistów, którzy planują studia w Stanach Zjednoczonych. Warto zatem zasięgnąć informacji, jak wygląda formuła SAT Subject Tests – w jaki sposób interpretować uzyskane wyniki oraz, jak należycie przygotować się do tego egzaminu.

Co to jest SAT Subject Test?

To ustandaryzowany egzamin, który przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Ma on na celu zbadanie kompetencji ucznia oraz poziomu jego wiedzy, z określonych przedmiotów. SAT, analogicznie do testu ACT, jest podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w USA.

Egzaminy SAT dzielą się na dwie części:

 • SAT Reasoning Test (SAT I) – obejmuje pisanie po angielsku oraz czytanie ze zrozumieniem i matematykę;
 • SAT Subject Test (SAT II) – zawiera testy z takich przedmiotów jak: matematyka (dwa poziomy trudności), biologia, fizyka, chemia, literatura angielska, historia powszechna, geografia i języki obce (m.in. francuski, hiszpański, niemiecki).

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na renomowane uniwersytety w USA, ma obowiązek zdawania obu części egzaminu. Warto pamiętać, że na każdą z nich należy zarejestrować się oddzielnie.

Komponenty poszczególnych części i kwestie formalne egzaminu

SAT Subject Test obejmuje egzamin z kilku, dowolnie wybranych przedmiotów. Kandydat musi zdać minimum dwa, a nawet trzy egzaminy (tego wymaga m.in. Harvard). Matematyka 2 Subject Test to wbrew pozorom stosunkowo prosty egzamin. W zasadzie obejmuje on ułamki, trygonometrię, podstawy geometrii i algebry. Do wyboru są także przedmioty humanistyczne  – np. historię świata, literaturę angielską, przyrodnicze – chemię, biologię i fizykę. Zasada jest prosta, wybieramy i zdajemy tylko te przedmioty, w których poruszamy się swobodnie i posiadamy wystarczającą ilość wiedzy. Punktacja jest taka sama dla każdego, niezależnie od stopnia jego trudności.

Wymagania Subject Tests skutkują wielomiesięcznymi przygotowaniami z zakresu przedmiotowego. Trzeba  zakupić sporą liczbę książek z przykładami testów. Trzeba wyćwiczyć umiejętność szybkiego rozwiązywania testów, przy znacznym ograniczeniu czasowym.

Daty Subject Tests określane są z góry. Egzamin można zdawać w dwóch częściach w październiku, listopadzie, grudniu, maju oraz czerwcu. Do pierwszej tury egzaminów można przystąpić już w pierwszej klasie szkoły średniej. Początkowy egzamin warto zdać na wiosnę, zaś SAT Reasoning Test można z powodzeniem napisać latem, albo w sesji jesiennej. W ten oto sposób, można pozwolić sobie na komfort kilkukrotnego zdawania, w razie uzyskania niesatysfakcjonującego wyniku.

Rejestracja na Subject Tests odbywa się na stronie internetowej. Za każdy egzamin należy zapłacić w czasie konkretnej rejestracji elektronicznej. Akceptowane metody płatności, to np. karty płatnicze oraz platforma PayPal.

Miejsce egzaminu Subject Tests w Polsce, to m.in.:

 • Warszawa (American School of Warsaw, British School Warsaw),
 • Gdańsk (Gdańskie Szkoły Autonomiczne),
 • Kraków (International School of Krakow).

Wyniki Subject Tests są dostępne w formie elektronicznej, po około 14 dniach od egzaminu. Następnie wyniki przekazywane są, w formie papierowej, bezpośrednio do wskazanej przez kandydata uczelni.


1.08.2018, Warszawa

Matura amerykańska SAT – wszystko co warto wiedzieć

 

Odpowiednikiem polskiej matury w USA jest egzamin SAT. Jest to standardowy test dla uczniów szkół średnich. Chcąc rozpocząć studia w USA musimy zdać egzamin SAT z odpowiednią liczbą punktów, im większą, tym większe szanse mamy na lepszą uczelnię. Na czym polega formuła egzaminu SAT, jak należy interpretować jej wyniki i jak się przygotować?

Co to jest SAT?

SAT (Scholastic Aptitude Test) to matura amerykańska. Jest używany, jako główny test przy selekcji studentów ubiegających się o studia w USA (Amerykanów i studentów międzynarodowych). Egzamin SAT sprawdza poziom umiejętności akademickich.

Egzaminy przechodzą uczniowie szkoły średniej i są weryfikacją czy uczeń posiadł dostateczne umiejętności, by podjąć naukę w szkole wyższej. SAT pełni także rolę standardowego egzaminu wstępnego w większości wyższych uczelni USA. Wyniki uzyskane z tego egzaminu są jednym z ważniejszych kryteriów przyjęcia. Test SAT jest przeprowadzany przez Educational Testing Service zgodnie ze z wytycznymi College Board. Jest to organizacja zrzeszająca szkoły średnie oraz uczelnie wyższe na terenie USA. Formuła SAT jest wypracowana przez College Board i ma pomagać uczniom w pokonaniu bariery pomiędzy szkołą średnią a szkołą wyższą oraz oceniać ich predyspozycje akademickie i zawodowe. Rocznie przystępuje do egzaminu około dwóch milionów osób.

Podział egzaminów SAT

Po ostatnich zmianach (w 2016 roku) w formule egzaminów SAT, obecnie obowiązuje podział na:

 1.  Evidence-Based Reading and Writing
 2.  Matematics

Evidence-Based Reading and Writing

Evidence-Based Reading and Writing zastąpił od 2016 roku moduły „Critical reading – czytanie ze zrozumieniem” oraz „Writing – pisanie”.

Obecnie jest to moduł sprawdzający czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie i umiejętności językowe kandydatów na studia w USA. Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych obszarów m.in. fizyki, biologii, nauk humanistycznych, a także poprawianie błędów w zdaniach (głównie gramatycznych i stylistycznych). Podzielony jest na 2 sekcje: czytanie ze zrozumieniem (65 minut) oraz pisanie i znajomość języka (35 minut). Łącznie jest około 100 pytań. Żadna wiedza związana z tematami tekstów nie jest potrzebna, tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, interpretowania wyników badań, tabel, wykresów, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych.

Na test jest, jak podano wyżej 1 godzina i 40 minut, ale jeżeli uczeń przed egzaminem zdecyduje się na opcjonalny esej – którego napisanie może być wymagane na niektórych uczelniach – będzie miał dodatkowo 50 minut.

Wyniki SAT z tego modułu to maksymalnie 800 punktów (minimum 200) i za esej 24 punkty (minimum 6).

Matematyka

Testy w tym module składają się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Testy podzielone są na 2 sekcje i jest w sumie około 50 pytań. Skupia się na umiejętnościach takich jak algebra, analizowanie danych, rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie. W jednej części tych testów można korzystać z kalkulatora graficznego. Czas na test to 80 minut.

Z modułu matematycznego SAT można uzyskać wynik 800 punktów (minimum 200).

Cały wynik SAT Reasoning Test to 1600 punktów (przed 2016 rokiem było to 2400 punktów). W najbardziej renomowanych uczelniach trzeba mieć wynik SAT z tej części egzaminu minimum 1500-1550 punktów. Taka punktacja SAT daje ogromne szanse na dostanie się do wymarzonej uczelni. Niektóre uczelnie w USA wymagają zaliczenia eseju i to na poziomie minimum 20 punktów (na 24 możliwe).

Do egzaminu można podchodzić wielokrotnie. Koszt egzaminu to 86 dolarów i 100 dolarów z esejem.

SAT Subject Test

SAT Subject Test to testy przedmiotowe. Obejmują 20 przedmiotów. Większość uczelni wymaga zdania dwóch przedmiotów, ale niektóre np. Harvard wymaga aż trzech (wymaganą liczbę SAT Subject Test można sprawdzić na stronach internetowych konkretnych uczelni). Przedmioty są podzielone na 5 kategorii:

 1.      Język angielski (w tym m.in. literatura angielska)
 2.      Historia
 3.      Matematyka
 4.      Przedmioty ścisłe
 5.      Języki obce

Jeden test trwa godzinę i oceniany jest w skali punktacji SAT na 200-800. W danym dniu można zdawać maksymalnie z 3 przedmiotów. Koszt jednego testu to ok. 45 dolarów (w zależności od przedmiotu) plus 26 dolarów za rejestrację na konkretny termin (danego dnia można podejść do maksymalnie trzech przedmiotów).

Polscy uczniowie powinni zdawać egzaminy SAT Subject z przedmiotów, w których są najlepsi, a unikać trudnych z polskiego punktu widzenia.

Czy egzamin SAT można poprawiać?

Tak, amerykańską maturę można zdawać tyle razy, aż osiągniemy satysfakcjonujący wynik – nie ma limitu poprawek. Jest to dobry sposób na uzyskanie lepszych wyników i zwiększenie szansy na studia w USA. Można np. spróbować dużo wcześniej, bo już w pierwszej, lub drugiej klasie liceum/technikum. Najlepiej w kilku podejściach poprawić swój wynik, bo za pierwszym razem jest niezwykle trudno osiągąć wymarzony wynik.

Terminy egzaminów SAT

Większość uczelni amerykańskich przyjmuje zgłoszenia w grudniu, dlatego najpóźniej możemy zdać egzaminy w październiku i grudniu w klasie maturalnej.

Czy Polacy mają takie same szanse jak amerykanie?

Egzaminy SAT nie preferują narodowości. Studia w Stanach Zjednoczonych może zacząć polski uczeń na takich samych zasadach jak amerykański. Pomijając język angielski, który trzeba oczywiście znać, formuła SAT jest taka, że wymaga na egzaminie takiej samej wiedzy niezależnie od kraju.

Polscy uczniowie mają potrzebną wiedzę, aby zdać egzamin SAT. Są przygotowywani znacznie wcześniej z matematyki, logicznego wnioskowania i pozostałych przedmiotów ścisłych.

Jak się przygotować do SAT?

Przygotowanie się polskich uczniów do studiów w Stanach Zjednoczonych, czyli w pierwszej kolejności do egzaminów SAT, jest możliwe na podstawie książek dostępnych w internecie (np. Amazon) i w księgarniach (najlepiej językowych) oraz za pomocą testów. Główna bariera polega na tym, że trzeba dojść do wprawy w samym rozwiązywaniu testów – zrozumieć ich specyfikę, oraz opanować czas. Główną trudność stanowi nie sama merytoryczna część egzaminu, tylko właśnie ograniczony czas. Trzeba koniecznie ćwiczyć ten aspekt, bo na przeczytanie pytania i odpowiedź przewidziane jest ok. 60 sekund.

Gdzie zdawać egzaminy SAT w Polsce?

Egzamin SAT w Warszawie:
American School of Warsaw – https://www.aswarsaw.org
British School of Warsaw – https://www.nordangliaeducation.com

Egzamin SAT w Krakowie:
International School of Krakow –http://www.iskonline.org

Egzamin  SAT w Gdańsku:
Gdańskie Szkoły Autonomiczne – http://www.gla.gfo.pl

Podsumowanie

Matura amerykańska, czyli egzaminy SAT, są wymagane na wielu amerykańskich uczelniach. Warto pokusić się o ich zdanie, tym bardziej że możemy podchodzić wielokrotnie, aż do uzyskania satysfakcjonującego wyniku. Barierą mogą być jedynie koszty. W Polsce można zdawać egzaminy SAT, a dostępne w internecie testy i materiały oraz książki pozwalają przygotowywać się do tych specyficznych i innych niż w Polsce egzaminów maturalnych. Na szczęście polscy uczniowie są dosyć dobrze merytorycznie przygotowani do stawienia czoła SAT Reasoning Test oraz SAT Subject Test. Ważne jest przede wszystkim poznanie specyfiki tych egzaminów i przyzwyczajenie się do ograniczeń czasowych. Mamy wtedy otwartą drogę, żeby rozpocząć studia w USA na wymarzonej uczelni.


1.07.2018, Warszawa

Czym różni się egzamin językowy TOEFL i IELTS

 

Decydując się na egzamin z języka angielskiego często stajemy przed dylematem, który wybrać. Dwoma uznanymi są egzaminy TOEFL (Test of English as a Foreign Language) oraz IELTS (International Language Testing System). Czym się różnią te egzaminy, ile kosztują i jak można się do nich przygotować?

Wspólne cechy

Jeden i drugi egzamin sprawdzają specjalistyczne słownictwo z różnych obszarów. TOEFL oraz IELTS sprawdzają także umiejętność logicznego argumentowania i wyciągania wniosków, czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych, opisywania wykresów, rozumienia słownictwa przydatnego w praktyce.

Obydwa certyfikaty sprawdzają wiedzę z angielskiego w danym momencie i są ważne zazwyczaj przez 2 lata (w zależności od uczelni, wniosków wizowych itp.). Sprawdzają, jaki poziom języka angielskiego ma zdający,  tzn. nie można nie zdać egzaminu. Certyfikat otrzymujemy zawsze – z odpowiednio zaznaczonym poziomem języka angielskiego.

Egzamin TOEFL jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, a IELTS w Wielkiej Brytanii.

Jak przebiega egzamin TOEFL?

To egzamin przeprowadzany na stanowisku komputerowym. Całość testu odbywa się jednego dnia, z jedną przerwą i trwa łącznie 240 minut. Z egzaminu można maksymalnie zdobyć 120 punktów. Pierwsza część zawiera sekcję czytania oraz sekcję słuchania. Na sekcję czytania mamy od 60 do 80 minut i od 36 do 56 pytań. Możemy w niej zdobyć maksymalnie 30 punktów. W sekcji słuchania jest od 34 do 51 pytań i od 60 do 90 pytań. Również w tej sekcji mamy możliwość uzyskania 30 punktów.

Następnie przewidziana jest przerwa 10-cio minutowa, po której przechodzimy do drugiej części egzaminu: sekcji mówienia oraz sekcji pisania. Na speaking przewidziane jest 20 minut, 6 zadań i 30 punktów do zdobycia. W ostatniej sekcji (writing) mamy aż 50 minut i 2 zadania. Tu również możemy otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Jak przebiega egzamin IELTS?

Egzamin podzielony jest na dwie niezależne części. Pierwsza dotyczy testu na komputerze i składa się z 3 sekcji: czytanie, słuchanie i pisanie. Test jest przeprowadzany bez przerw i trwa 160 minut (czytanie 60 minut, słuchanie 40 minut, pisanie 60 minut). Za każdą z sekcji można otrzymać od 1 do 9 punktów.

Druga część dotyczy mówienia i przeprowadza się ją w ciągu tygodnia przed lub po egzaminie komputerowym. To część trwająca od 11 do 14 minut przeprowadzana przez egzaminatora. Z tej części można także otrzymać od 1 do 9 punktów.

Ze wszystkich sekcji otrzymujemy 36 punktów, które uśrednia się, a następnie przedstawia ocenę ogólną w skali też od 1 do 9 punktów (overall band score). Ta ocena jest oceną końcową egzaminu IELTS.

Oczekiwanie na wyniki

Wyniki egzaminu TOEFL są dostępne dosyć szybko, bo w ciągu 10 dni od egzaminu, a 14 dni czekamy na raport elektroniczny. Certyfikat w formie dokumentu oraz wyniki dla szkół są wysyłane do 14 dni.

Natomiast wyniki IELTS otrzymujemy online po 13 dniach od egzaminu. Również w tym czasie dostępny jest elektroniczny oraz papierowy raport Test Report Form wysyłany pocztą tradycyjną do pięciu, wskazanych przez zdającego szkół.

Jak widać, wyniki tych egzaminów są dostępne dużo szybciej niż np. wyniki egzaminu Cambridge, na który trzeba czekać około 2 miesięcy.

Interpretacja wyników TOEFL

Jak wspomnieliśmy wcześniej z egzaminu TOEFL (jak również IELTS) nie można nie zdać. Otrzymujemy daną liczbę punktów, która jest odzwierciedleniem naszej wiedzy językowej na dany czas. Z egzaminu możemy uzyskać maksymalnie 120 punktów, a każda sekcja liczy maksymalnie 30 punktów. W ten sposób otrzymujemy w obiektywny sposób ocenę znajomości języka w zakresie wszystkich kompetencji. Punkty otrzymane na egzaminie TOEFL (120 punktów), można odzwierciedlić w kategoriach B1, B2 i C1 w następujący sposób:

Kategoria
Poziom TOEFL B1 (od-do) B2 (od-do) C1 (od-do)
Czytanie (0-30 pkt.) 4-17 18-23 24-30
Słuchanie (0-30 pkt.) 9-16 17-21 22-30
Mówienie (0-30 pkt.) 16-19 20-24 25-30
Pisanie (0-30 pkt.) 13-16 17-23 24-30

Łącznie liczba punktów od 42 do 71 oznacza znajomość angielskiego w kategorii B1, liczba punktów od 72 do 94 oznacza kategorię B2, a od 95 do 130 kategorię C1.

Interpretacja wyników IELTS

Egzamin IELTS sprawdza umiejętności w kategoriach od B1 do C2. Wyniki egzaminów IELTS to maksymalnie 9 punktów z każdej z czterech sekcji, a następnie uśredniania ocena (overall band score), także w skali od 1 do 9 punktów, która jest oceną końcową. Ta ocena ma ścisłe przełożenie na kategorie wg następującego schematu:

Poziom IELTS 
(overall band score)
Kategoria
Poniżej 4 A
4,0-4,5 B1
5,0-6,0 B2
6,5-7,5 C1
8,0-9,0 C2

 

Można też zinterpretować punkty overall band score wg przyjętych definicji:

Overall band score Opis umiejętności
1 Praktyczna nieznajomość języka, nieznane słowa poza pojedynczymi.
2 Wielką trudność w zrozumieniu mówionego i pisanego języka.
3 Znajomość języka ograniczona do bardzo podstawowych zwrotów. Występują częste błędy w komunikacji.
4 Znajomość języka ograniczona do podstawowych kompetencji i znanych sytuacji. Występują problemy ze zrozumieniem i wyrażeniem myśli. Używane tylko proste zdania.
5 Częściowa znajomość języka i radzenie sobie z ogólnym znaczeniem w większości sytuacji, chociaż prawdopodobnie popełniane błędy. Umiejętność radzenia sobie z podstawową komunikacją.
6 Ogólnie dobra znajomość języka, pomimo pewnych niedokładności, niewłaściwego użycia i nieporozumień. Używanie i rozumienie dość złożonego języka, szczególnie w znanych sytuacjach.
7 Dobra znajomość języka, choć sporadyczne niedokładności, niewłaściwe użycie i nieporozumienia w niektórych sytuacjach. Ogólnie dobre posługiwanie się złożonym językiem i rozumienie szczegółowych kwestii.
8 Bardzo dobra znajomość języka, jedynie sporadyczne niedokładności i niewłaściwe użycie. Czasami źle zrozumiane pewne element. Dobre radzenie sobie ze złożoną szczegółową argumentacją.
9 Ekspert. Pełna operacyjną znajomość języka, użycie angielskiego jest właściwe, dokładne i płynne, pełne rozumienie słów i zdań.

 

Liczba punktów wymagana na uczelniach z egzaminu TOEFL

Poniżej zebrana została minimalna liczba punktów z egzaminu TOEFL wymagana na najlepszych uczelniach w Stanach Zjednoczonych:

Uczelnia Minimalna liczba punktów
Harvard University 104
Yale University 100
Massachusetts Institute of Technology 100
Princeton 108
New York University 105
Columbia University 100
Stanford University 100
California Institute of Technology (Caltech) 110

 

Liczba punktów wymagana na uczelniach z egzaminu IELTS

Poniżej zebrana została minimalna liczba punktów z egzaminu IELTS wymagana na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii:

Uczelnia Minimalna liczba punktów
Cambridge University 7,0
Oxford University 7,0
London School of Economics 7,0
University of Warwick 6,5
Imperial College London 6,5-7,0
University College London 6,5
King’s College London 6,5
University of Bath 6,5-7,0
University of Arts London 6,5-7,0

Ceny

Cena TOEFLwynosi 205 USD. Płatności za test dokonuje się podczas rejestracji online za pośrednictwem popularnych systemów do płatności (karta kredytowa lub przelew online). Koszt testu jest przeliczany według kursu danego banku.

Cena IELTS to około 770 zł i podobnie jak TOEFL można go opłacić online.

Gdzie i kiedy zdawać?

Do egzaminu TOEFL w Polsce można przystąpić w centrach egzaminacyjnych. Są one w 11 miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Zabrzu, Lublinie, i Rzeszowie. Kompletna lista terminów i miejsc zdawania jest dostępna na stronie ETS.

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w 8 miastach na terenie Polski: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie. Pełna lista miejsc zdawania i terminów dostępna jest na stronie British Council.

Jak się przygotować do egzaminu TOEFL i IELTS

Jest dużo materiałów, z których można się przygotowywać do egzaminów TOEFL i IELTS. Sprawdzone, bezpłatne materiały znajdują się na stronach internetowych ETS GlobalBritish Council.

 


18.06.2015 r., Warszawa

Zmiany w egzaminach SAT

Scholastic Assessment Test to egzamin dla uczniów szkół średnich, honorowany przez uczelnie w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku nastąpią w nim znaczące zmiany zarówno w zakresie sekcji, jak i samych pytań. Testy mają w większym stopniu wykorzystywać zdobytą wiedzę w programach edukacyjnych liceów, jednak formuła egzaminu będzie zupełnie nowa. 

Co to jest egzamin SAT?

To matura amerykańska. Interdyscyplinarny egzamin składający się z trzech części: logicznego czytania (critical reading) badającego kompetencje logicznego myślenia i słownictwa amerykańskiego; pisania (writing) sprawdzającego umiejętność tworzenia esejów, stylistykę i gramatykę; matematyki (maths), czyli algebry, arytmetyki, analizy danych, prawdopodobieństwa i geometrii. Nie jest to jednak egzamin językowy, a często jest z nim mylony.

Jak obecnie wygląda punktacja egzaminu?

Za egzamin SAT można otrzymać łącznie 2400 punktów. Na początku każdy uczeń dostaje 600 punktów w kredycie, czyli po 200 na trzy poszczególne części. Są punkty ujemne, ale egzaminu nie da się nie zdać. Jeżeli wszystkie zadania zostaną wykonane nieprawidłowo, wówczas uczeń zeruje swój licznik.

Ile czasu trwa egzamin?

Cały egzamin SAT składa się z 10 sekcji, po trzy sekcje z każdej części i dodatkowo jedna eksperymentalna. Ta ostatnia sekcja nie jest oceniana, ale wygląda tak samo jak pozostałe. Uczeń podczas egzaminu nie wie, która to z nich. College Board, czyli organizacja zarządzająca egzaminem, dzięki temu testuje nową formułę pytań.

10 sekcji egzaminu pisze się praktycznie non-stop przez cztery i pół godziny. Egzamin zaczyna się o 8 rano, kończy się ok. 12:30. Większość sekcji trwa 25 minut, co drugą jest 5-minutowa przerwa. To jest bardzo wyczerpująca sesja. Dlatego właśnie dobre wyniki osiągają osoby, które nie tylko są przygotowane merytorycznie i strategicznie, ale mają też wypracowany system zarządzania czasem, są odporni na stres i dobrze radzą sobie ze zmęczeniem.

Jak dobrze przygotować się do egzaminu SAT?

Aby zdobyć wysoki wynik, formuła przygotowania musi być wielowątkowa. Przed egzaminem dobrze jest przysiąść do testów w domu i rozwiązywać je po kilka godzin dziennie. To daje dużo do wyniku, bo przygotowuje do egzaminu i jednocześnie uodparnia na stres. Jeden z moich uczniów, oprócz uczęszczania na zajęcia teoretyczno-merytoryczne, poświęcał na indywidualne przygotowanie 8-12 godzin tygodniowo i dzięki temu osiągnął wysoki wynik. Trzeba wypracować sobie swój własny model nauki, który się polubi i będzie najbardziej efektywny. SAT to egzamin rzemieślniczy, wynik należy sobie wyszlifować i nie ma tu żadnej drogi na skróty.

Kiedy i gdzie można zdawać egzaminy SAT?

Egzamin SAT można zdawać na całym świecie, ale w Stanach Zjednoczonych jest najwięcej sesji. W Polsce mamy ich sześć w roku: pierwsze weekendy maja, czerwca, października, listopada i grudnia oraz dodatkowa sesja na koniec stycznia. W Polsce są trzy miejsca, gdzie można zdawać egzaminy: American School of Warsaw, The International School of Kraków i w Gdańskich Szkołach Autonomicznych.

Co to są Subject Testy?

To druga część egzaminu SAT. Są to egzaminy przedmiotowe trwające 60 minut. Maksymalny wynik to 800 punktów za jeden przedmiot. Można je wybrać z różnorodnej palety, np. historia świata lub Stanów Zjednoczonych, matematyka, biologia, literatura, języki itd. Najlepsze uczelnie świata zazwyczaj wymagają, aby dostarczyć im dwa wyniki SAT Subject Testów. Uczniowie sami wybierają, które z napisanych przedmiotów chcą przedstawić w swojej aplikacji. Znacznie rzadziej uczelnie proszą o trzy SAT Subject Testy. Częściej można spotkać się z jednym wymaganym wynikiem. Warto jednak wcześniej zapoznać się z wymogami danej uczelni, ponieważ bywa, że to szkoły sugerują, które SAT Subject Testy należy im przesłać. SAT i SAT Subject Testów nie można zdawać w jednej sesji egzaminacyjnej, trzeba je podzielić. Zazwyczaj SAT poprawia się co najmniej raz, zdarza się, że uczniowie poprawiają go dwukrotnie, dlatego trzeba dobrze rozplanować daty egzaminów.

Ile kosztują egzaminy SAT?

SAT to koszt 75 dolarów dla uczniów spoza Stanów Zjednoczonych. SAT Subject Test kosztuje 50 dolarów, a każdy kolejny 15 dolarów.

Czego dodatkowo wymagają amerykańskie uczelnie, aby wziąć udział w procesie aplikacyjnym?

TOEFL, czyli amerykański egzamin językowy. Jest akceptowany także przez brytyjskie uniwersytety (typowe egzaminy dla uniwersytetów brytyjskich to również: IELTS, CPE, CAE firmowane przez Cambridge).

Jeśli najpierw rozpocznie się przygotowania do SAT, egzamin językowy TOEFL nie powinien przysporzyć uczniowi żadnych trudności. Należy jednak dokładnie zapoznać się z formułą egzaminu.

Kiedy powinno zdawać się SAT?

Tak naprawdę, wtedy gdy uczeń czuje się na siłach. College Board zaleca, żeby uczniowie zdawali go w 2 i 3 klasie liceum. Uważam jednak, że polscy uczniowie są na tyle dobrze przygotowani kompetencyjnie przez system edukacyjny, że mogą próbować swoich sił już w pierwszej klasie. Amerykanie w swoich programach edukacyjnych trochę później wytwarzają te umiejętności. W Polsce ze względu na kuratoryjne programy, kompetencje matematyczne, logiczne wnioskowanie potrzebne do części sprawdzającej pisania, są gotowe już rok wcześniej.

Czy egzaminy SAT przeprowadzane w innych krajach różnią się od siebie?

Egzamin SAT jest standaryzowany, tzn. każdy na świecie pisze go w takiej samej formie i praktycznie o tym samym czasie, oczywiście z różnicą stref czasowych. Jest kilka wersji takich egzaminów, które rozdaje się na świecie. Uczniowie podpisują wówczas oświadczenie, że nie będą rozmawiać z nikim o tematach, które były poruszane na egzaminie.

Czy wyniki egzaminu mają określony termin ważności?

Wynik SAT jest ważny przez 5 lat.

Czy Amerykanom łatwiej jest zdać SAT?

SAT nie faworyzuje Amerykanów czy Brytyjczyków. Stawia na testowanie takiego słownictwa, którego Amerykanie czy Brytyjczycy nie znają, nie korzystają z niego na co dzień. Celem tego egzaminu jest postawienie wszystkim tej samej poprzeczki i sprawiedliwego startu.

Jest to egzamin rzemieślniczy. Gdy jest się ponadprzeciętnie inteligentnym to na samej logice, zdolności kojarzenia faktów i krytycznym myśleniu nie pójdzie się drogą na skróty i nie zdobędzie się wysokiego wyniku. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że uczniowie otrzymujący wysoki wynik z egzaminu, musieli go sobie wyuczyć. To znaczy, że mają oni wyćwiczone strategie egzaminacyjne do perfekcji i dodatkowo zbudowaną bazę teoretyczną, a to właśnie daje efekt w postaci wysokiego wyniku.

Jakie wyniki SAT są uznawane za bardzo dobre?

Według najlepszych uczelni na świecie wynik rzędu 2150-2200 punktów jest zadowalający. Wystarcza do przyjęcia. Niewiele jest przypadków, kiedy uczeń ma 1900 lub 2000 i dostaje się do najlepszej dziesiątki. Aby zdać egzamin powyżej 2200 punktów trzeba pracować nad nim rzemieślniczo przez kilka lat. Jednak w mojej ocenie jest to nieracjonalne aplikacyjnie, ponieważ wtedy uczniowie poświęcają swój czas tylko i wyłącznie egzaminowi, a zapominają o pozalekcyjnych działalnościach, które są równie istotne.

Czy taka liczba punktów to warunek konieczny, aby dostać się na najlepsze uczelnie świata?

Nie, jest jeszcze inna grupa aplikujących – sportowcy. Sportowcy zazwyczaj nie starają się dostać na uczelnię tzw. trybem merytorycznym. Od tej grupy osób nie wymaga się aż tak wysokich wyników SAT, bo w zamian szkoła otrzymuje bardzo dobrych zawodników, którzy potem godnie reprezentują uczelnię. Dlatego wystarczy, że zdobędą oni wynik na poziomie 1500-1600 punktów i dobre uczelnie przyjmą takie osoby.

Czy egzamin SAT można poprawiać?

Tak. SAT można poprawiać tyle razy, ile się chce. Co więcej, to uczeń wskazuje, które wyniki z poszczególnych sekcji chce wysłać uczelni lub nawet, które części z danej sesji chce przedstawić. Z tego względu uczniowie często obierają strategię przygotowania się lepiej do jednej z części, aby przy kolejnej próbie mieć więcej czasu na lepsze opanowanie pozostałych dwóch. Na końcu wybierają swoje najlepsze wyniki z poszczególnych sesji egzaminacyjnych, tzw. super score. Należy jednak wiedzieć, że niektóre uczelnie wymagają wyników egzaminów ze wszystkich podejść, dlatego należy to dobrze przemyśleć i rozplanować.

Jakie zmiany SAT wejdą w życie w 2016 roku?

Przede wszystkim zmieni się format egzaminu. Format pytań i sekcji. W nowej formule część sprawdzająca umiejętności logicznego czytania i pisania zostają połączone w jedną sekcję, która została nazwana Evidence-Based Reading and Writing. Z części critical reading wyrzucono zadania budzące najwięcej zastrzeżeń czyli część testującą słownictwo, którego prawie nikt nigdy nie używa, a do dobrego zdania egzaminu jest niezbędne. Została natomiast najlepsza jego część czyli czytanie połączone z pisaniem, gdzie został usunięty esej, choć można go napisać w formie opcjonalnej. Jeśli uczeń zdecyduje się na nią, jego egzamin zostanie wydłużony o 50 minut. W związku z tym temat eseju będzie bardziej rozbudowany i złożony niż dotychczas. Została także część, która testuje kompetencje gramatyki i stylistyki pisania. Część matematyczna pozostała bez zmian.

W takiej formie egzamin SAT będzie oceniany nie na 2400 punktów, jak dotąd, a na 1600 punktów – po 800 punktów z każdych dwóch części i opcjonalnie testowany i oceniany esej. Uczelnie we właściwym czasie będą wskazywać, czy warunkiem koniecznym jest przesłanie podczas aplikacji wyniku eseju czy też nie.

Jakie tematy esejów pojawiały się do tej pory?

Czy nadmiar wiedzy szkodzi w życiu czy pomaga? Lepiej być w życiu egoistą czy altruistą? Czy rozwinięta pamięć u człowieka jest czymś co go dalej rozwija czy czymś co przeszkadza w dalszym rozwoju? Swoje rozważania należy ująć w 250-350 słowach, czyli zazwyczaj jest to półtorej strony A4. Trzeba pokazać, że uczeń potrafi przekonać do swoich racji, niezależnie od wybranej odpowiedzi. Komisja nie ocenia moralności tylko umiejętność argumentacji.

Czy zmieni się coś jeszcze w systemie oceniania egzaminów?

Oprócz mniejszej liczby punktów, nie będzie już punktów ujemnych, co za pewne zmniejszy dysonans uczniów i ich obawy.

Po wejściu w życie nowej formuły egzaminu skala ocen będzie różna – 2400 do 1600. Jak uczelnie zamierzają porównywać te wyniki?

Oczywiście będzie okres przejściowy, kiedy już uczniowie zaczną być testowani w nowej formule, a jeszcze będzie ważność wyników z egzaminu w przeszłej formule. Okres ten będzie trwał pięć lat, a uniwersytety będą posiłkować się tabelami konwersji, tzw. concordance table. Dzięki niej będzie można sprawiedliwie porównywać wyniki z jednej formuły do wyników drugiej. Tabela zostanie udostępniona w maju 2016 roku.

Czy forma raportów z wynikami egzaminu również się zmieni?

W obecnej wersji egzaminu każdy z uczniów po około trzech tygodniach otrzymuje uproszczony raport od College Board (szczegółowy można otrzymać na specjalne zamówienie). W raporcie są wypisane wszystkie sekcje i pytania oraz prezentacja dobrych i złych odpowiedzi, punkty, oceny lub przeliczenia wyniku, a także zeskanowany i oceniony esej.

W nowej wersji raport ten będzie o wiele szerszy. Będą go także dostawać uniwersytety. Zamierzeniem College Board jest lepsze odzwierciedlenie umiejętności ucznia. Osoby odpowiedzialne za przebieg rekrutacji na uniwersytety będą w stanie lepiej poznać ucznia po raporcie SAT, niż do tej pory.

Jak się zmieni merytoryka egzaminu?

Aktualnie przyjęło się mówić, że SAT testuje kompetencje, które nie są wytwarzane przez programy szkolne, co w moim przekonaniu jest właściwą diagnozą. W Stanach Zjednoczonych panuje przekonanie, że wszyscy powinni mieć równe szanse, dlatego zdecydowano docenić także tych uczniów, którzy rygorystycznie uczą się w swoich szkołach. Dlatego właśnie formuła SAT się zmienia. College Board daje możliwość w postaci nowej formuły na zdobycie większej liczbie uczniów świetnego wyniku i dzięki temu dostanie się do dobrych uczelni. Od 2016 roku merytoryka egzaminów będzie bardziej zbliżona do tego, czego uczy się w szkołach.

Kiedy wejdzie w życie nowa wersja SAT?

W marcu 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie zdający egzamin w Polsce, pierwsze egzaminy w nowej formule napiszą w maju 2016 roku. Nie będzie możliwości wyboru zdawania nowej lub starej wersji, wówczas wszyscy będą egzaminowani w nowym systemie.

Jeśli uczeń będzie aplikował na uczelnie pod koniec 2016 roku to, do której wersji egzaminu powinien się przygotowywać? Które wyniki będą łatwiejsze do zdobycia?

Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ nie opublikowano tabeli konwersji uniwersytetów. Jeśli miałbym doradzać to uważam, że lepiej zdać starą formułę, bo jest ona dopracowana. Instytucje przygotowujące do tego egzaminu wiedzą, jak do niego przygotowywać, bo wyrobiły sobie to doświadczenie przez lata. Teraz gdy w życie wejdzie nowa formuła, to jak wejście nowego modelu samochodu na rynek. Będzie obarczony wadami wieku dziecięcego, stąd nie wszyscy jeszcze będą dobrze wiedzieli jak go odczytywać, jak dobrze się do niego przygotować. Tego cały świat będzie się uczył na błędach i wypracuje właściwą strategię przygotowań po kilku latach.

Dlatego właśnie uważam, że lepiej zdać starą formułę, aczkolwiek uczeń może podejść również do nowej i porównać samemu – choćby procentowe wyniki.

Co z Subject Testami?

Zostaną póki co w tej samej formule, nic się nie zmieni.

Ile czasu będzie trwała nowa formuła egzaminu?

Około trzy godziny i opcjonalnie dodatkowe 50 minut na esej. Aczkolwiek College Board zastrzega sobie, że podane czasy mogą jeszcze się w tym roku zmienić.

Co to jest PSAT?

Według College Board to najlepsze przygotowanie do właściwego SAT. Taki rozbieg do SAT, czyli jego o wiele łatwiejsza formuła. PSAT zazwyczaj przerabia się w 3 gimnazjum lub 1 liceum. W The Swan School PSAT będziemy prowadzić w 1 liceum.

Nowa formuła PSAT zostanie opublikowana w październiku 2015 roku.

Podsumowując, co należy zrobić, aby dobrze przygotować się do amerykańskiej matury?

Przede wszystkim trzeba mieć dobrego nauczyciela, mentora lub lidera, który poprowadzi ucznia przez część merytoryczno-teoretyczną. Należy pamiętać, że to nie jest egzamin językowy i niekoniecznie native speaker będzie najlepszy w tym przypadku. SAT nie generuje kompetencji językowych. Przygotowuje pod określoną formułę egzaminacyjną. Dlatego musi to być osoba, która świetnie ją zna i dobrze opanowała strategię i drogę, dzięki której łatwo można przyswoić tę wiedzę, w jakiej formie i jak ją przećwiczyć, żeby dobrze napisać egzamin. Dodatkowo, ale nie mniej ważna, jest rzemieślnicza praca w domu, zazwyczaj drugie tyle co na kursie.

The Swan School


14.05.2015 r., Warszawa

Polacy na najlepszych uczelniach świata: New York University

NYU jest jedną z największych szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych. Cieszy się światową renomą i zajmuje 27. miejsce w międzynarodowym rankingu uczelni Listy Szanghajskiej z 2014 roku, a jej poszczególne wydziały znajdują się w ścisłej piątce amerykańskich zestawień. Uniwersytet jest wyraźnie zorientowany międzynarodowo, jako jeden z nielicznych posiada swoje kampusy na całym świecie.

W całych Stanach Zjednoczonych studiuje nieco ponad 1,5 tys. Polaków, według danych Institute of International Education z 2014 roku. The Swan School postanowił sprawdzić, jak od praktycznej strony wygląda nauka w najlepszych uczelniach świata i jakie perspektywy czekają ich absolwentów. W cyklu bazującym na doświadczeniach obecnych studentów, przedstawiamy pierwszą uczelnię – New York University.

Selekcja w parze z jakością

NYU to wybitna szkoła nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie. Kształci podobną liczbę studentów co Uniwersytet Warszawski, jednak odsetek przyjęć jest znacząco niższy. Według zestawienia U.S. News & World Report wynosi on 32% i jest średnią dla całej uczelni. Należy jednak pamiętać, że NYU podzielony jest na 16 wydziałów tworzących odrębne szkoły. I tak w przypadku Stern School of Business przyjmuje się dwukrotnie mniej kandydatów, bo jedynie 15%. Ale co najważniejsze, z tego samego źródła wynika, że kierunek finanse NYU Stern wśród amerykańskich uczelni zajmuje 2. miejsce, a biznes – zaszczytne 1., tak samo jak prawo międzynarodowe, podatkowe i matematyka stosowana na swoich wydziałach. Niekwestionowaną renomą cieszy się też wydział Tisch School of the Arts, który ukończył m.in. Martin Scorsese i Woody Allen, a także Steinhardt, a dokładnie kierunek media, kultura i komunikacja.

NYU ALEKS 1

Fot. Aleksander Stadnicki, New York University

Uczelnia słynie z ponadprzeciętnych wykładów finansów, biznesu, prawa i filmu. Przyciąga więc wybitnych profesorów, będących liderami tych dziedzin, a także ponadprzeciętną młodzież, która razem z kadrą tworzy wzajemnie inspirujące się środowisko. Uczelnia promuje innowacyjność i nagradza osiągnięcia. Sama też zostaje nagradzana. NYU Stern jest obecnie jedyną szkołą biznesu na świecie, gdzie aktywnie działa aż trzech laureatów nagrody Nobla.

Szkoła proponuje programy wyspecjalizowane w konkretnych kierunkach, ale uczy także edukacji ogólnej. Ciekawą propozycją jest Business & Political Economy i Show Business we współpracy z Tisch School of the Arts. – Dla osób, które poszukują jeszcze bardziej skonkretyzowanych kierunków została stworzona odrębna szkoła, w której uczniowie sami je wymyślają. Studenci według swoich upodobań tworzą własny kierunek, a pomysł na niego bronią przed dedykowaną komisją. Propozycje są bardzo różne – od biznesu w modzie po naukę o… śmiechu. – mówi Aleksander Stadnicki, student New York University. Uczelnia umożliwia także zdobycie rozpoznawanych przez największe firmy i organizacje certyfikatów. Przykładem z zakresu księgowości są Certificate in Management Accounting (CMA) oraz Certificate in Internal Auditing (CIA), które powszechnie uważane są za istotny atut podczas przyjmowania do pracy lub przyznania podwyżki. Potwierdza to tabela, w której przedstawione jest realne przełożenie posiadania profesjonalnych certyfikatów przez absolwentów NYU na ich zarobki.

Studiowanie na całym świecie

NYU jest jednym z niewielu uniwersytetów, który nie posiada kampusu kojarzonego z amerykańskich filmów. Tworzą go główne budynki szkoły mieszczące się w samym sercu Greenwich Village, wokół Washington Square Park na Manhattanie. Znajdują się tam także liczne akademiki i hotele o wysokim standardzie, które są własnością uczelni. Nie istnieje jednak wymóg mieszkania jedynie w budynkach należących do szkoły. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wynajmu lokum już od pierwszego roku studiów. NYU posiada trzy główne kampusy – w Nowym Jorku, Szanghaju i Abu Dhabi. Realizuje się tam studia czteroletnie na poziomie undergraduate, które kończą się dyplomem. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów na poszczególne semestry do innych miast, w których NYU posiada swoje mniejsze kampusy: Accra, Berlin, Buenos Aires, Florencja, Londyn, Madryt, Paryż, Praga, Sydney, Tel Awiw, Waszyngton. Największe uznanie budzi jednak studiowanie w Nowym Jorku i korzystanie z możliwości wyjazdu do innych placówek. Wybierając taką opcję, należy wiedzieć, że dyplom otrzymuje się tylko ze swojego głównego kampusu. Wyjazdy nie są dodatkowo płatne, najczęściej są tańsze od studiów w szkołach głównych. Stypendia poza nimi są znacznie wyższe, uczniowie otrzymują dofinansowanie na utrzymanie na miejscu, w którym nierzadko zawiera się nawet koszt przelotu do domu.

Co ciekawe, NYU Stern podpisał umowy z najlepszymi uczelniami biznesowymi na świecie, dzięki czemu studenci mają możliwość spędzenia jednego semestru m.in. w wybitnej francuskiej szkole – HEC Paris. Oprócz tego, absolwenci wydziału chętnie wspomagają szkołę fundując uczniom tygodniowe wyjazdy za granicę celem np. rozwiązania problemu danej firmy na końcu świata. Podróże odbywają się w ramach International Studies Program (ISP). Od 2001 roku studenci badają gospodarczo-polityczną historię różnych krajów Azji, Europy i Ameryki Południowej. Skupiają się na konkretnej branży, spotykają z kierownictwem wyższego szczebla różnych firm, przy czym cały czas obserwują kulturę danego państwa. Misja kończy się konkursem, gdzie studenci rywalizują w niewielkich drużynach, a następnie prezentują wyniki swoich badań kolegom i profesorom. <obejrzyj wideo>

Krystalizacja pasji i nieprzeciętne perspektywy pracy

NYU posiada profesjonalne biuro karier – Wasserman Center. Placówka prowadzi i na bieżąco aktualizuje własną bazę ofert pracy, organizuje wydarzenia, w tym targi pracy, udostępnia także pomoc mentorską z wybranych dziedzin. Studenci chcący ocenić swoje realne umiejętności lub sprecyzować zainteresowania mogą liczyć na pomoc trenerów biura. Cyklicznie organizowane są także spotkania z przedstawicielami największych firm świata. Odbywają się bezpośrednio w kampusie, gdzie przebiega rekrutacja konkretnej liczby studentów NYU. – Będąc na pierwszym roku miałem okazję przedstawić swoją prezentację na 30. piętrze głównej siedziby PwC na Madison Avenue. Później zostałem zaproszony na networking w barze, z czołową kadrą jednej z największych firm consultingowych. Możliwości są ogromne, co nie zmienia faktu, że trzeba w to włożyć dużo wysiłku i zainteresowania. – wspomina jeden z Polaków, student New York University, Stern School of Business.

NYU TSS

Źródło: The Swan School

Studenci rozpoczynają poważne, płatne staże zazwyczaj w wakacje, po trzecim roku studiów. Wysokość płac nie odbiega znacząco od wynagrodzeń stałych pracowników wykonujących podobne zadania. Po zrealizowaniu praktyk, stażyści najczęściej otrzymują propozycję pracy w pełnym wymiarze godzin. Dzięki temu ich czwarty rok studiów nie wpływa na przyjęcie do pracy. Oczywiście można rozpocząć praktyki wcześniej, jednak jest to dosyć trudne dla międzynarodowych studentów. Wynika to z możliwości wykonania jedynie 12 miesięcy płatnych praktyk, które są wliczone w wizę. Dlatego właśnie zazwyczaj pierwsze dwa miesiące płatnych praktyk wykonuje się w wakacje po trzecim roku, a pozostałe 10 miesięcy po studiach, co znacznie ułatwia otrzymanie wizy pracowniczej.

Kosztowne i czasochłonne studia zawsze procentują

Czesne na NYU jest wysokie. W zależności od wybranej szkoły należy liczyć się z wydatkiem rzędu 270 tys. $ za I stopień studiów. W tej kwocie oprócz czesnego zawierają się koszty życia. Aby umożliwić studiowanie większej liczbie osób, szkoła wprowadziła system stypendialny. Pomoc przyznawana jest już nie tylko obywatelom Stanów Zjednoczonych, ale także pozostałym międzynarodowym studentom. Stypendia pokrywają część opłat za studia i są udzielane głównie ze względu na zapotrzebowanie danych osób, a nie jak w przypadku innych uczelni, za osiągnięcia naukowe czy sportowe. Przy ustalaniu wysokości stypendium brane są pod uwagę dochody rodziców.

Studia w NYU to zazwyczaj ogromny wysiłek finansowy, nawet w przypadku bardzo dobrze sytuowanej rodziny, zakładając w tym otrzymane stypendium. W Stanach Zjednoczonych panuje jednak powszechna opinia, że na studia należy wziąć kredyt, bo ukończenie ich zawsze procentuje w przyszłości. Pokrywa się to z zestawieniami tworzonymi na podstawie wynagrodzeń absolwentów NYU. Z twardych danych prezentowanych na payscale.com wynika, że średnia wynagrodzeń w pierwszych latach po ukończeniu uniwersytetu wynosi 50 tys. dolarów rocznie, natomiast w połowie kariery zawodowej wartość ta wzrasta prawie dwukrotnie, bo do 96 tys. dolarów. Pamiętajmy jednak, że są to dane dla całej szkoły, absolwenci najlepszych wydziałów osiągają o wiele wyższe zarobki. Dla przykładu po ukończeniu NYU Stern pracownicy osiągają średnio 94 tys. dolarów rocznie, a w następnych latach aż 152 tys. dolarów. Wyższe zarobki uzyskują także osoby, które ukończyły programy certyfikacyjne NYU.

TABELA

Aplikacja na NYU jest długa i pracochłonna. Wpływ na przyjęcie mają rzeczy, które robiło się kilka lat przed aplikowaniem. Według studentów najlepiej zacząć przygotowania już od pierwszej klasy liceum. Oprócz tego ważny jest wynik z egzaminu SAT (amerykański odpowiednik naszej matury), oceny z liceum, listy rekomendacyjne i bardzo ważne aktywności pozaszkolne. Statystyki pokazują, że uczniowie z relatywnie niskimi wynikami z SAT mają szansę dostać się na NYU, o ile wykażą się zaangażowaniem np. w wolontariacie. – Jako działalność pozaszkolną wybrałem wolontariat w szpitalu. Pracę tę rozpocząłem w lutym w drugiej klasie liceum i kontynuowałem do wyjazdu do Stanów. W swojej aplikacji podkreślałem, że chcę iść na studia medyczne i myślę, że taka forma aktywności mogła zapewnić komisję rekrutacyjną, że to jest rzeczywiście to, co chcę robić. – mówi Aleksander Stadnicki. Aplikacje wysyła się przez internetowy system Common Application. Im wcześniej rozpocznie się ten proces, tym bardziej bezstresowo i zdecydowanie bardziej przemyślanie potraktuje się tę kluczową kwestię.

Magdalena Piórkowska, The Swan School
Aleksander Stadnicki, New York University

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent