Informacje prasowe

6.03.2015 r., Warszawa

The Swan School, czyli nowa kategoria liceum w Polsce

W roku szkolnym 2015/2016 stu uczniów rozpocznie naukę w nowo otwartym liceum ogólnokształcącym w Warszawie. The Swan School to prywatna szkoła z oddziałem dwujęzycznym, będąca równocześnie kandydatem do programu International Baccalaureate czyli matury międzynarodowej. Obok praktycznych metod nauczania, równie istotny będzie system wartości kształtowany wśród uczniów liceum. Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach na świecie, na faktycznie interesujących ich kierunkach.

The Swan School jest inicjatywą nauczycieli wykształconych na zagranicznych uczelniach. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii to otwartość dyskusji, przełożenie na praktykę, a przede wszystkim dbałość o poczucie własnej wartości są najbardziej istotne podczas edukacji młodych ludzi. Dzięki doświadczeniu i współpracy kadry szkoły z zagranicznymi instytucjami akredytacyjnymi i egzaminacyjnymi, uczniowie będą kształceni w duchu międzynarodowej edukacji oraz w pełni przygotowywani do podjęcia studiów na najlepszych uczelniach świata, takich jak Oxford, Cambridge czy Harvard.

Od pierwszej klasy liceum duży nacisk położony będzie na naukę języków obcych, pośród których uczniowie będą mogli wybrać trzy. Priorytetem edukacyjnym będzie także budowanie pozaszkolnych aktywności uczniów w takich dziedzinach jak: biznes, medycyna, nauki ścisłe, programowanie, inżynieria, nauki humanistyczne, społeczne i sztuka. Celem tych działań będzie skrystalizowanie cech osobowościowych, talentów i praktycznych umiejętności zbieżnych z wybranym kierunkiem studiów. Każda z wybranych ścieżek będzie realizowana w firmach i instytucjach współpracujących z The Swan School. Oprócz tego uczniowie zostaną kompleksowo przygotowani do matury międzynarodowej oraz egzaminów aplikacyjnych wymaganych przez zagraniczne uczelnie (m.in. amerykańska matura SAT, brytyjskie egzaminy TSA, BMAT i UKCAT, oraz uniwersyteckie testy językowe TOEFL lub IELTS). Równie istotne, jak merytoryczne przygotowanie do studiów zagranicznych, będą główne wartości szkoły, jakimi są tolerancja, indywidualizm i wierność przekonaniom. Misją szkoły jest wykształcenie świadomej siebie i pięknej młodzieży.

Spotkania informacyjne i proces rekrutacyjny do The Swan School rozpoczną się w kwietniu bieżącego roku. Limit miejsc w pierwszym roku działalności szkoły jest ograniczony do stu uczniów.


Liceum The Swan School jest wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez miasto stołeczne Warszawa pod nr 256LO. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej z oddziałami dwujęzycznymi z wiodącym językiem angielskim oraz jest kandydatem do prowadzenia oddziałów międzynarodowych z programem matury międzynarodowej (International Baccalaureate).


Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent