W 2015 roku, wraz z Patrycją Górską i Magdaleną Piórkowską połączyli zdobyte doświadczenia edukacyjne oraz organizatorskie i wspólnie założyli The Swan School - popołudniową szkołę kompleksowo przygotowującą polskich uczniów do podjęcia studiów na uczelniach zagranicznych. Tworząc The Swan School, Maciej był odpowiedzialny za ułożenie programu kursów przygotowawczych do matury SAT, ACT i SAT Subject Tests, procesu diagnozy edukacyjnej oraz wypełniania dokumentów aplikacji uniwersyteckich. Poza pracą zarządczą i metodyczną, Maciej na co dzień również uczył i prowadził osobiście przygotowane przez siebie kursy. To właśnie czynne nauczanie i kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu aplikacjami uniwersyteckimi pozwoliło Maciejowi nieustannie poprawiać proces College Counselling'u i zaowocowało wieloma absolwentami, którzy po mentoringowej opiece Macieja dostawali się na najlepsze uniwersytety świata - Stanford, Harvard, UPenn, Oxford czy Cambridge. Przez lata, Maciej nieustannie podnosił również swoje kwalifikacje oraz inwestował w samorozwój, poprzez uczestnictwo w wielu programach szkoleniowych dedykowanych doradztwu aplikacyjnemu (organizowanych przez IBO, Edexcel, UCAS, British Council, OACAC czy College Board), a także wizytował amerykańskie i brytyjskie uniwersytety nawiązując relację z ich biurami admissions. Przenosząc zdobywane doświadczenia na usługi The Swan School, Maciej rozbudził w sobie pasję do edukacji do tego stopnia, że w 2019 roku postanowił wyjechać na 1.5 roczne studia magisterskie na University of Pennsylvania, gdzie zgłębiał wiedzę z zakresu Learning Sciences. Oprócz studiów magisterskich, Maciej ukończył również roczny kurs nauczania projektowego w ramach pionierskiego certyfikatu PBL oferowanego dotychczas wyłącznie przez UPenn. Po powrocie, Maciej aktywnie przenosi zdobyte doświadczenia na usługi szkoły, dbając już nie tylko o to czego uczniowie The Swan School się uczą, ale również w jaki sposób oferowana jest im ta wiedza.

 

Czym jest dobre przygotowanie na studia zagraniczne? Najlepiej to zrobić mówiąc czym ono nie jest. Mianowicie nie sprowadza się ono tylko do zdobycia dobrych ocen szkolnych ani nie wystarczy tylko zdanie egzaminów wstępnych, oraz nie polega tylko na rozwoju pozaszkolnym, gdyż dobre przygotowanie na studia jest tym wszystkim dziejącym się na raz.