Studia w Ameryce – pomoc w aplikacji

Edukacja w USA

Amerykański system szkolnictwa wyższego zasadniczo różni się od tego przyjętego w Europie. Różnice dotyczą zakresu programowego oraz ścieżki kariery naukowej, inaczej zorganizowany jest również kalendarz roku akademickiego.

W USA jest ponad 4 tysiące szkół wyższych, dlatego najważniejszą decyzją przed kandydatem jest wybór odpowiedniej uczelni.

Szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych mogą mieć następujące nazwy:

• College – np. College of Business, Florida State University
• University – np. Harvard University
• Institute – MIT (Massachusetts Institute of Technology)
• Community college – np. Community College of Philadelphia

Najbardziej uniwersalną edukację w USA spotykamy w Universities, natomiast tę już bardziej sprofilowaną w Institutes (odpowiednik polskiej politechniki). W ramach każdej uczelni (college’u bądź uniwersytetu) funkcjonują szkoły (schools), które są odpowiednikiem wydziałów na polskich uczelniach np. School of Law, School of Business.

College, uniwersytet czy instytut?

Wszystkie powyższe uczelnie przyznają stopnie naukowe, a te o nazwie collage czy institute nie ustępują uniwersytetom (takim jak uniwersytet na Harvardzie). College’e są mniejsze i zwykle oferują studia pierwszego stopnia (undergraduate), natomiast uniwersytety prowadzą również studia drugiego stopnia (graduate), chociaż bywają college’e prowadzące również studia drugiego stopnia. Instytuty zwykle specjalizują się w programach studiów w kilku ściśle powiązanych obszarach tematycznych: Institute of Technology, Fashion Institute, Art Institute itp.

W USA studia pierwszego stopnia (undergraduate) trwają 4 lata. Największym atutem amerykańskich uczelni jest fakt, że aplikant nie musi wybierać kierunku studiów podczas aplikacji. Przez pierwsze dwa lata zazwyczaj studiuje się przedmioty, których plan każdy uczeń układa sam, wybierając je z dostępnej puli. Dzięki temu uczeń odkrywa i krystalizuje swoje zainteresowania, aby po drugim roku wybrać już wiodący kierunek studiów, czyli tzw. major. Jeśli jednak uczeń już podczas procesu aplikacyjnego wie, w jakiej dziedzinie chce się kształcić, powinien wybrać takie uniwersytety, które nie tylko zapewniają naukę na takim kierunku, ale również słyną z wysokiej jakości nauczania właśnie tego przedmiotu.

Studia drugiego stopnia (graduate) trwają min 1-2 lata, a niekiedy nawet i do 8 (studia medyczne).
Aby rozpocząć naukę na studiach gradute potrzeba w większości przypadków dyplomu studiów pierwszego stopnia (bachelor’s degree), zdanego egzaminu aplikacyjnego (w zależności od kierunków może to być GMAT, MCAT, LSAT lub inne) oraz w niektórych przypadkach (szczególnie przy wyborze kierunków biznesowych MBA) doświadczenia w pracy.

Najdłużej trwające studia graduate to kurs medycyny. W USA trwa on nawet do ośmiu lat a zakończony przyznaniem tytułu Doktora Medycyny (Doctor of Medicine, M.D.). To ile faktycznie lat studiuje student medycynę zależy od „zaawansowania” jego późniejszej medycznej profesji. I tak np. fizjoterapeutom wystarczą 3-4 lata szkoły medycznej, ale chirurg już musi ukończyć osiem. Od kandydatów wymaga się ukończenia akredytowanych studiów niższego stopnia. Dopuszcza się studia z wielu dyscyplin, pod warunkiem, że student ukończył wymaganą liczbę godzin z nauk biologicznych, chemii, matematyki, nauk społecznych, psychologicznych oraz przedmiotów humanistycznych. Większość renomowanych szkół medycznych (School of Medicine) w USA posiada w obrębie swoich kampusów szpitale, więc student medycyny nabiera praktyki już podczas toku studiowania. Po ukończeniu takiej szkoły medycznej student może już samodzielnie wykonywać swoją profesję.

Studia w Stanach Zjednoczonych mogą bardzo zaskoczyć nie tylko innym harmonogramem, ale również jakością i intensywnością życia studentów.

Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych ważna jest społeczność akademicka skupiona wokół kampusów, które oferują wiele rozrywek czy zajęć dodatkowych. Warto już na samym początku sprawdzić, jak różnią się koszty wynajmu mieszkania na kampusie i poza nim. Niektóre uczelnie wymagają jednak, aby uczniowie I stopnia mieszkali w obrębie kampusu. Zazwyczaj dzielą wtedy pokój z dwoma, trzema innymi osobami z wyższych lat i dzielą się z nimi kosztami. Takie rozwiązanie pozwala na dużo szybszą integrację w środowisku międzynarodowym.

Ważną częścią studenckiego życia jest przynależność do organizacji zrzeszających studentów (fraternities) i studentki (sororities). Poza działalnością edukacyjną, rozrywkową czy sportową często zajmują się również przedsięwzięciami charytatywnymi oraz w dużej mierze rozwijaniem życia towarzyskiego w kampusie.

Studia w Ameryce to również intensywna działalność sportowa i kulturalna. Uczelnie mają swoje drużyny sportowe i ligi. Własne serwisy informacyjne, stacje telewizyjne, teatry, kluby muzyczne, orkiestry. Jeśli masz sprecyzowane zainteresowania i hobby, upewnij się, że wybrany uniwersytet oferuje dodatkowe działalności właśnie w tym zakresie.

Oczywiście studia w Stanach Zjednoczonych to również koszty, ale o tym możesz przeczytać w naszej zakładce dotyczącej finansowania studiów. Studia zagraniczne naprawdę nie są niemożliwe, a dodatkowo możesz sam dorabiać, ponieważ każdy uczeń międzynarodowy ma prawo do 20 godzin tygodniowo pracy na terenie kampusu w czasie roku szkolnego i 40 w czasie wakacji (zezwala na to wiza studencka). Pracować można w kampusie uniwersyteckim w takich miejscach jak choćby biblioteka, pracownie informatyczne czy centrum sportowe. Oczywiście taka pensja nie pozwoli na pokrycie pełnych kosztów studiowania, ale znacznie zasili konto bieżących wydatków.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia w Stanach Zjednoczonych? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent