– studia we Włoszech

Studia we Włoszech to wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy zafascynowani są tamtejszą kulturą, otwartością i podejściem do życia. Atutem studiów w tym kraju są także koszty utrzymania, atrakcyjne stawki czesnego i sam proces aplikacyjny.

Edukacja wyższa we Włoszech dzieli się na dwa typy:

 • uniwersytecki – do którego oprócz uniwersytetów należą politechniki,
 • nieuniwersytecki – w którym znajdują się wyższe szkoły artystyczne, instytuty techniczne, muzyczne oraz szkoły policyjne i wojskowe.

System włoski oparty jest na trzech stopniach:

 • stopień akademicki (laurea) – 3 lata
 • stopień specjalizacji (laurea specialistica) – 2 lata
 • stopień doktoratu (dottorato di ricerca) – 3-4 lata

Wymogi aplikacyjne

Aby podjąć studia I stopnia we Włoszech konieczne jest ukończenie 12 lat edukacji, w tym szkoły średniej. Kandydatom będą potrzebne odpowiednie dokumenty szkolne, np. przetłumaczone świadectwo maturalne. Z dokumentami należy udać się również do ambasady lub konsulatu Republiki Włoskiej w Polsce, gdzie uzyskuje się zaświadczenie o uznaniu dyplomów. Większość uniwersytetów wymaga także certyfikatu znajomości języka angielskiego na min. poziomie C1. Oprócz tego najbardziej konkurencyjne kierunki mają obligatoryjne testy wstępne, np. IMAT na medycynę.

Najlepsze uczelnie włoskie wg QS World University Ranking z 2019 roku:

 1. Politecnico di Milano
 2. Scuola Normale Superiore di Pisa
 3. Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
 4. Università di Bologna
 5. Sapienza – Università di Roma
 6. Università di Padova
 7. Università degli Studi di Milano
 8. Politecnico di Torino
 9. Università degli Studi di Trento
 10. Università degli Studi di Napoli Federico II

Skontaktuj się z nami i rozpocznij aplikację do Włoch! 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent