– studia we Francji

Polskie świadectwo dojrzałości jest honorowane na terenie całej Francji. Aplikujący na uczelnie wyższe nie muszą też zdawać żadnych dodatkowych egzaminów, nie licząc kierunków medycznych i farmaceutycznych. We Francji poza uniwersytetami istnieje mnóstwo uczelni inżynierskich, handlowych oraz szkół kształcących studentów w kierunkach architektonicznych czy modowych, gdzie warunki rekrutacyjne są analogiczne. Kolejnym typem uczelni są tzw. Grande Ecole, które kształcą wysoko wykwalifikowanych specjalistów danych dziedzin. Absolwenci takich uczelni kończą je tytułem magistra. Aby dostać się na jedną z tych prestiżowych, prywatnych uczelni należy zdać egzamin konkursowy. Zazwyczaj wymagany jest też tytuł licencjata.

Sorbona to jedna z najlepszych uczelni europejskich. Czesne we francuskich uniwersytetach są znacznie niższe niż w przypadku standardów angielskich czy amerykańskich. Za rok studiów licencjackich (licence) należy zapłacić ok. 180 euro, natomiast roczna opłata w przypadku studiów magisterskich (master recherche) wynosi ok. 250 euro. Opłaty dodatkowe, jak np. wyrobienie dyplomu, doliczane są praktycznie na każdej uczelni i zwiększają wydatki nawet o 2 tys. euro.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku Grande Ecoles czyli uczelni prywatnych i bardziej sprofesjonalizowych od uniwersytetów. Czesne zazwyczaj wynosi tu ok. 550 euro za rok. Wyjątkiem są placówki, które za możliwość nauki pobierają nawet 10 tys. euro. Z czesnego zwolnieni są uczniowie pobierający stypendium – w roku akademickim 2012/2013 odsetek ten wyniósł prawie 35%.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent