– studia w Szwecji

Studia w Szwecji to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy zafascynowani są tamtejszą kulturą, otwartością i podejściem do życia. Mimo, że koszty utrzymania są dość wysokie, to szkolnictwo wyższe często jest bezpłatne i finansowane przez rząd zarówno studentom miejscowym, jak i zagranicznym.

Chętni na studia w tym kraju mają do wyboru ponad 40 wyższych uczelni: uniwersytety, kolegia sztuki, kolegia uniwersyteckie, szkoły prywatne. W wielu z nich można uczyć się po angielsku. Szwedzi wprowadzili naukę w systemie punktów kredytowych, a studia to u nich system kursów (egzaminy zdaje się po ukończeniu danego kursu).

Kandydaci na wyższą uczelnię w Szwecji muszą przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej wyższego stopnia (polska matura) oraz potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym przez daną szkołę wyższą (zazwyczaj jest to TOEFL lub IELTS). Na większość kierunków nie ma egzaminów wstępnych – odbywają się jedynie konkursy świadectw. Dlatego warto zadbać o dobre oceny ze szkoły średniej.

Formalności aplikacyjne trzeba załatwiać wcześniej w porównaniu z innymi krajami UE, gdyż szwedzki rok akademicki trwa od połowy sierpnia do początku czerwca. W przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim na niektórych uczelniach terminy aplikacji na semestr jesienny kończą się nawet w połowie stycznia. Dlatego należy odpowiednio wcześniej sprawdzić wymagania konkretnego kierunku na danej uczelni.

Koszty utrzymania: studia dla studenstów z EEA są darmowe, średnie koszty mieszkania to ok. 6000 euro, do których należy doliczyć własne wydatki ok. 4000 euro na rok.Studenci nie ponoszą kosztów czesnego na rzecz uczelni, gdyż studia w Szwecji dla studentów z Polski są bezpłatne dzięki finansowaniu nauki przez rząd szwedzki.
Stypendia dla studentów z Polski nie są jednak dostępne.

Do największych i najstarszych uniwersytetów w Szwecji należą Uppsala i Lund, założone odpowiednio w piętnastym i szesnastym wieku. Duże centra akademickie to też oczywiście Sztokholm (centrala noblowska) i Goeteborg.


Lund University

Uniwersytet został założony w 1666 roku i do dzisiaj jest jednym z największych i najbardziej renomowanych instytucji tego typu w Szwecji. Środowisko naukowe uczelni tworzy 42,000 studentów oraz 7,500 członków kadry, którzy do dyspozycji mają kampusy w mieście Lund oraz dwóch innych placówkach w południowej Szwecji.

Uniwersytet oferuje Bachelor’s oraz Master’s Programmes z angielskim jako językiem wykładowym oraz bazuje swoje działania na kierunku międzynarodowym, współpracując z innymi uczelniami w ponad 70 krajach na całym świecie.
Bachelor’s Programmes są prowadzone w języku angielskim na następujących kierunkach:

– International Business
– Science, Physics
– Science, Theoretical Physics
– Science, Astronomy and Astrophysics
– Science, Mathematics
– Fine Arts

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent