– studia w Holandii

Uczelnie w Holandii oferują największy wybór kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim, dlatego coraz więcej studentów z naszej części Europy decyduje się na naukę właśnie tam.

Nauka w Holandii dla obywateli Unii Europejskiej kosztuje 2006 € rocznie . Studiując i pracując w Holandii przynajmniej 14 godzin tygodniowo (56 w miesiącu), można otrzymać wsparcie finansowe w postaci pożyczki w wysokości do 862,50 € miesięcznie.

Terminy aplikacji:

Na większość holenderskich uniwersytetów termin aplikacji na semestr zimowy mija 1 maja – należy sprawdzić na stronie wybranego kierunku.

Co jest najważniejsze podczas aplikowania:

 • Holenderskie uczelnie zwracają uwagę na cechy osobiste i motywację osoby aplikującej, dlatego zaleca się, aby dobrze przygotować list motywacyjny. Warto też postarać się o dobre i obszerne referencje.
 • Niezbędne jest zdanie testu z języka angielskiego. Trzeba obowiązkowo zdać test IELTS, min 6.0 albo TOEFL min 80
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej i wyniki z matury

Holenderskie uczelnie wyższe można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to uniwersytety badawcze (w całym kraju działa ich 18), oferujące edukację o profilu akademickim. Druga grupa to uniwersytety nauk stosowanych (hogescholen), oferujące bardziej praktyczne wykształcenie w konkretnych dziedzinach – tego rodzaju szkół jest ponad 40. Trzecia grupa to 6 instytutów przeznaczonych dla studentów zagranicznych. W sumie do wyboru jest ponad 1500 kierunków.

Studenci uniwersytetów badawczych po trzech latach nauki uzyskują stopień licencjata (bachelor of arts – BA lub bachelor of science – BSc), a po kolejnym roku lub dwóch – stopień magistra (master of arts – MA lub master of science – MSc). To tak zwana ścieżka akademicka (wetenschappelijk onderwijs, WO). Na uniwersytetach nauk stosowanych studia licencjackie trwają 4 lata, a magisterskie – rok lub dwa lata (to ścieżka zawodowa – hoger beropsonderwijs, HBO). Studia doktoranckie trwają minimum 4 lata.

Pozwolenie na pobyt

Jeśli rozpoczynasz studia i twój pobyt w Holandii będzie dłuższy niż 3 miesiące, musisz go zalegalizować. Należy zgłosić się do lokalnego Urzędu Gminy i zarejestrować swój pobyt. Należy aplikować o numer BNS (burgerservicenummer), zwany również SOFI. To numer fiskalno-socjalny, podobny do polskiego PESEL-a, wymagany przy wszelkich kontaktach z holenderskimi pracodawcami oraz urzędami.


Delft University of Technology
rankingi: New York Times – 71, U.S. News – 188, QS – 86

Założony w 1842 roku, Uniwersytet Techniczny w Delft jest najstarszą i największą tego typu uczelnią w Holandii. Od wielu lat zaliczana do 10 najbardziej prestiżowych instytutów technicznych placówka współpracuje z wieloma renomowanymi uczelniami na świecie, jak np. Cambridge University, Massachusetts Institute of Technology, Virginia Tech czy Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich). Środowisko naukowe uniwersytetu tworzy ponad 19000 studentów oraz 3000 naukowców prowadzących w placówce regularne badania. Jako że szkoła oferuje Bachelor’s Degree z angielskim językiem wykładowym tylko w dwóch programach, selekcja zagranicznych studentów jest o wiele bardziej rygorystyczna niż na regularne kursy.

Koszty studiowania: czesne €1951 za rok, koszt mieszkania €7000 oraz €5000 własnych wydatków.

Erasmus University Rotterdam
rankingi: New York Times – 72, U.S. News – 84, QS – 90

Rotterdamski Uniwersytet Erazma posiada 7 wydziałów kształtujących studentów w 4 różnych dziedzinach: zdrowia – Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu; finansów – Szkoła Ekonomii oraz Rotterdamska Szkoła Zarządzania; polityki – Szkoła Prawnicza oraz Wydział Nauk Społecznych; i kultury – Szkoła Historii, Kultury i Komunikacji oraz Wydział Filozofii. Uniwersytecki wydział medyczny jest największą taką placówką badawczą w Holandii, a Erasmus School of Economics oraz Rotterdam School of Management są uczelniami ekonomicznymi o światowej renomie. W 2007 roku uniwersytet został uznany za jeden z 10 najlepszych szkół biznesowych w Europie, według “Financial Times”. Od lat szkoła utrzymuje się również na wysokich pozycjach w rankingach wydziałów medycznych oraz ogólnych.

Koszty studiowania: czesne €2006 oraz roczny wynajem mieszkania €4800, a także osobiste wydatki €6000.

Maastricht University
rankingi: New York Times – 101, U.S. News – 176, QS – 118

Będąc jednym z najmłodszych uczelni w kraju, uniwersytet w Maastricht założony został w 1976 roku. Dzisiaj uczęszcza na niego ponad 16000 studentów, z czego aż 47% to obywatele innych krajów. Mimo iż z początku szkoła oferowała tylko kierunki medyczne, obecnie kandydaci mogą wybierać z kursów na ośmiu katedrach.

Uniwersytet oferuje również programy z angielskim jako językiem wykładowym, co, dzięki programom wymiany studentów czy stażom w międzynarodowych instytucjach, pozwala intensywniej powiększać sieć współpracy ogólnoświatowej i przyczynia się do wzrastania renomy samej uczelni, która już od wieli lat widnieje w rankingach wśród najlepszych światowych szkół.

Koszty studiów: czesne €2006, mieszkanie €4500 oraz wydatki własne €5000.

University of Groningen
rankingi: New York Times – 117, U.S. News – 98, QS – 90

Uniwersytet w Groningen został założony w 1614 i jest jednym z najstarszych i największych uniwersytetów w kraju. Wraz z innymi prestiżowymi uczelniami europejskimi, szkoła przynależy do znanego, międzynarodowego stowarzyszenia Coimbra Group. Placówkę tworzy 10 wydziałów, 9 Graduate Schools oraz 27 instytutów i center badawczych, które razem oferują ponad 175 programów dyplomowych. A publikując co roku ponad 5000 badań, uniwersytet zaliczany jest do najlepszej trójki europejskich placówek badawczych w takich dziedzinach jak: ekologia czy chemia i astronomia.

Koszty studiowania: czesne €2006, mieszkanie €4800 własne wydatki €6000.

Kierunki studiów licencjackich prowadzonych w języku angielskim:

Arts

Economics and business

Science and Engineering

 • Applied mathematics
 • Applied physics
 • Artificial intelligence
 • Astronomy
 • Chemical engineering
 • Chemistry
 • Computing science
 • Industrial engineering and management
 • Mathematics
 • Physics

Medical sciences

 • Medicine, Profile 'Global Health’
 • Medicine Profile 'Molecular Medicine’

Spatial Sciences

Behavioural and social sciences

Philosophy

Law

 • International and European law

Theology and Religious Studies

University College

University of Amsterdam
rankingi: New York Times – 77, World Universities – 56, QS – 50

Trzeci z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Holandii, Uniwersytet w Amsterdamie został założony w 1632 roku i jest dzisiaj największym uniwersytetem w kraju. Szkoła oferuje programy w siedmiu rozległych dziedzinach: humanistyce, naukach społecznych i behawioralnych, ekonomii i biznesie, naukach ścisłych, prawie, medycynie oraz stomatologii. Mając wśród swoich absolwentów sześciu laureatów Nagrody Nobla oraz pięciu, uczelnia przez lata utrzymuje swoje miejsce wśród najlepszych uczelni świata.

Dzięki silnej sieci współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz przynależności do LERU, UNICA czy EUA, uniwersytet oferuje swoim studentom wiele możliwości programów wymian oraz międzynarodowych staży.

Na uczelni jest prowadzone 13 kierunków licencjackich w języku angielskim:

Programme Programme type Mode of study
Actuarial Science Bachelor’s Full-time
Business Administration Bachelor’s Full-time
Communication Science Bachelor’s Full-time
Econometrics and Operations Research Bachelor’s Full-time
Economics and Business Economics Bachelor’s Full-time
European Studies Bachelor’s Full-time
Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College) Bachelor’s Full-time
Linguistics Bachelor’s Full-time, part-time
Literary and Cultural Analysis (Literary Studies) Bachelor’s Full-time, part-time
Media and Information Bachelor’s Full-time
Political Science Bachelor’s Full-time
Politics, Psychology, Law and Economics Bachelor’s Full-time
Sign Language Linguistics (Linguistics) Bachelor’s Full-time, part-time

Koszty dtudiowania: czesne €2006, mieszkanie €6000, wlasne wydatki €9000.

Utrecht University
rankingi: New York Times – 79, U.S. News – 68, World Universities – 56, QS – 80

Założony w 1636 roku Uniwersytet Utrechcki jest jedną z najbardziej prestiżowych instytucji badań naukowych w Europie kontynentalnej. Co roku utrzymuje swoją pozycję pomiędzy 15 najlepszymi uczelniami na kontynencie oraz 100 najbardziej docenianych uniwersytetów świata.

Z ponad 12 laureatami Nagrody Nobla pośród swoich absolwentów, szkoła skupia się na interdyscyplinarnym rozwoju placówki. Dzięki przynależności uczelni do European League of Research Universities, studenci mają możliwość uczestniczenia w szeregu badań naukowych prowadzonych na międzynarodową skalę we współpracy z uniwersytetami na całym świecie. Model nauczania przyjęty przez uczelnię oferuje naukę opartą na dyskusjach, warsztatach i praktykach prowadzonych przez wiele współpracujących z nią korporacji i instytucji, jak Parlament Unii Europejskiej czy Organizacja Narodów Zjednoczonych, których siedziby są łatwo dostępne z obu międzynarodowych kampusów uniwersytetu.

Koszty studiowania: College of Pharmaceutical Sciences, Economics and Business Economics: czesne€1951, mieszkanie €8034, wlasne wydatki  €4000.

University College Utrecht: czesne €3750, mieszkanie €8034, UCSA (członkowstwo) €72,50, własne wydatki €4000.

UCR: czesne €2701, mieszkanie €4800, RASA (członkowstwo) €85, własne wydatki €3100.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent