Medycyna w Europie

  • BELGIA

Ghent University
ranking: 93 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Koncepcja edukacji medycznej na Ghent University jest wyjątkowa: rok akademicki nie ma klasycznej formy podobnej do innych uniwersytetów składającej się z serii wykładów i zajęć praktycznych ale składa się z “bloków” i “linii”. „Bloki” są to wyznaczone okresy nauczania ograniczonego do konkretnego tematu, który poznaje się z różnych perspektyw zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Natomiast „linie” są elementami nauczania, które działają przez cały program. Dzięki zastosowaniu takiego podziału w systemie przekazywania wiedzy studenci mogą stopniowo uczyć się kolejnych zagadnień ze wszystkich aspektów nauk medycznych, jednocześnie ciągle nabywając umiejętności kliniczne, techniczne i komunikacyjne. Dodatkowo student zostaje przeszkolony w zakresie rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy naukowej (w tym pracy magisterskiej) i jest gotowy na rozpoczęcie badań w zakresie opieki zdrowotnej. Wszystko to jest uzupełnione o “wiedzę ogólną” nabywaną przez cały czas trwania programu.

– język wykładowy: holenderski
– koszt studiowania: 890 EUR opłaty wstępnej przy rejestracji na studia + 230 EUR opłaty podstawowej + 11 EUR za każdy otrzymany punkt ETCS (180 punktów przez 3 lata)
– miesięczny koszt utrzymania: 1000 EUR
– rodzaj aplikacji: bezpośrednio na dany kierunek na Ghent University. O powodzeniu aplikacji decyduje egzamin wstępny na studia medyczne w języku holenderskim, nie oceny końcowe lub przewidywane.
– terminy:
1.06 – rejestracja i aplikacja online na platformie rejestracyjnej uniwersytetu
7.07 lub 25.08 – egzamin wstępny na studia medyczne, organizowany w Brussels EXPO. Koszt 34 EUR.

Katholieke Universiteit Leuven
ranking: 37 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Założony w 1425 roku KU Leuven jest największym uniwersytetem w Belgii i jednym z najstarszych i najbardziej poważanych uniwersytetów w Europie. Należy do ścisłej czołówki w zakresie badań naukowych prowadzonych w europejskich placówkach edukacyjnych oraz jest współzałożycielem LERU (League of European Research Universities). Oferuje bogate spektrum studiów magisterskich w języku angielskim oraz pełen przekrój edukacji na poziomie licencjackim w języku holenderskim, które nieustannie wspierane są przez najnowsze wyniki badań prowadzonych na KU Leuven. Jako uniwersytet katolicki skupia się na efektywnym przekazywaniu wiedzy i prowadzeniu badań w oparciu o wartości i tradycje katolickie.

JĘZYK WYKŁADOWY: holenderski
BUDŻEY NA BADANIA NAUKOWE: 365 mln EUR rocznie
KOSZT STUDIOWANIA: 50 EUR opłaty aplikacyjnej + 890 EUR opłaty wstępnej przy rejestracji na studia + 230 EUR opłaty podstawowej + 11 EUR za każdy otrzymany punkt ETCS (180 punktów przez 3 lata)
KOSZT UTRZYMANIA: 9000-10000 EUR rocznie
RODZAJ APLIKACJI: bezpośrednio na dany kierunek na KU Leuven. O powodzeniu aplikacji decyduje egzamin wstępny na studia medyczne w języku holenderskim, nie oceny końcowe lub przewidywane
TERMINY:
1.06 – rejestracja i aplikacja online na platformie rejestracyjnej uniwersytetu
7.07 lub 25.08 – egzamin wstępny na studia medyczne, organizowany w Brussels EXPO. Koszt 34 EUR.

  • DANIA

Aarhus University
ranking: 153 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 World University Ranking

Aarhus jest młodym, nowoczesnym uniwersytetem założonym w roku 1928. Od momentu założenia prężnie rozwijał się by stać się wiodącym uniwersytetem w Danii zarówno pod względem jakości oferowanej edukacji, jak również pod względem prowadzonych badań, które prezentują niezwykle szeroki zakres przedmiotowy. Sposób nauczania jest bezpośrednio oparty na nowoczesnych badaniach dzięki wykładowcom, którzy są zaangażowani w aktywne działanie grup badawczych oraz przeprowadzają własne doświadczenia. Formuła przekazywania wiedzy jest mniej sformalizowana niż na innych uczelniach europejskich i ma przyjazny wymiar, dzięki czemu studenci nie tylko wzbogacają swoją wiedzę w klasycznym stylu akademickim, ale przede wszystkim obcują z praktycznym jej wymiarem, mając dostęp do przełomowych badań oraz technologii.

język wykładowy: duński
budżet na prowadzenie badań naukowych: 214 mln EUR rocznie
koszt studiowania: rejestracja i edukacja jest darmowa dla członków EU/EEA
miesięczny koszt utrzymania: 600-900 EUR
rodzaj aplikacji: poprzez centralny system aplikacji, bezpośrednio na dany kierunek na Aarhus University.
terminy:
15.03 – rejestracja i aplikacja online na platformie rejestracyjnej uniwersytetu
5.07 – wszystkie wymagania językowe oraz dokumenty nadesłane przez platformę rejestracyjną uniwersytetu. Włącznie z wynikami egzaminów.

  • FINLANDIA

University of Helsinki
ranking: 103 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 World University Ranking

Wydział medycyny na University of Helsinki zapewnia studentom narzędzia i wiedzę potrzebne do odnajdywania, krytycznej oceny i aplikacji nowo poznanych materiałów naukowych. Wydział zatrudnia specjalistów gotowych do pracy indywidualnej ze studentem, którzy potrafią połączyć wiedzę książkową z praktycznymi aspektami pracy lekarskiej w oparciu o prawdziwe problemy zdrowotne pacjentów. Uniwersytet również polega na ocenie studentów, stwarzając liczne okazje do wypowiedzenia własnego zdania na temat jakości i formy nauczania oferowanej na wydziale medycznym.

Język wykładowy: Fiński

Roczny budżet przeznaczony na prowadzenie badań naukowych: 175 mln EUR

Roczny koszt studiowania: edukacja i rejestracja jest darmowa dla członków EU/EEA

Miesięczne koszty utrzymania: 1000 EUR

Sukces aplikacji: 9%

Rodzaj aplikacji: poprzez centralny system aplikacji, bezpośrednio na dany kierunek na University of Helsinki. O powodzeniu aplikacji decyduje egzamin wstępny na studia medyczne w języku fińskim lub szwedzkim, nie oceny końcowe lub przewidywane

Terminy:

17.03-9.05– aplikacja online
22.05 – egzamin wstępny na University of Helsinki. Co roku odbywa się w maju, jednak data jest płynna

  • HOLANDIA

University of Amsterdam
ranking: 47 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Amsterdam Medical Center (AMC) jest jednym z ośmiu uniwersyteckich ośrodków medycznych w Holandii, należącym do światowej czołówki medycznych palcówek edukacyjnych. AMC i University of Amsterdam (UvA) wyróżniają się szczególną formułą nauczania, która łączy wykształcenie akademickie z praktycznym przygotowaniem do zawodu oraz umożliwia dalszy rozwój umiejętności i zainteresowań na arenie międzynarodowej. Szerokie spektrum działalności AMC w połączeniu z prężnym finansowaniem badań naukowych pozwala studentom rozwinąć skrzydła na wielu płaszczyznach, w mieście, które nigdy się nudzi!

Język wykładowy: Holenderski

Roczny budżet przeznaczony na prowadzenie badań naukowych: 370 mln EUR na badania medyczne w AMC

Roczny koszt studiowania: 1951 EUR

Miesięczne koszty utrzymania: 900 – 1400 EUR

Rodzaj aplikacji: aplikacja przez system Studielink. Medycyna jako Numerus Fixus wyłaniana jest przez centralny system losowania. Można trafić do kategorii A (bezpośrednia alokacja na miejsce) lub C (centralna selekcja). W przypadku kategorii C aplikant otrzymuje miejsce w hierarchii na podstawie wyniku egzaminów, a następnie system DUO losuje przydział na wolne miejsca na kierunek medyczny.

Termin: 15.01

Leiden University
ranking: 61 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Leiden University Medical Center (LUMC) jest regionalnym ośrodkiem promowania wiedzy z zakresu zdrowia publicznego oraz nowoczesnym centrum skupiającym się na kształceniu przyszłych profesjonalistów na światowym poziomie. Ścisła współpraca LUMC z Leiden University (LU) oraz Leiden Bio Science Park stwarza niezwykłe warunki do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań medycznych w Leiden oraz całym regionie.

Dodatkowo od kilku lat LU coraz szerzej otwiera drzwi studentom z całego świata, tworząc niezwykłą atmosferę wymiany doświadczeń i mieszanki kulturowej. Z tego powodu Leiden oferuje kameralną atmosferę różnorodności, w której nie brakuje studenckiego życia oraz bogatej oferty rozwijania zainteresowań.

Język wykładowy: Holenderski

Roczny budżet przeznaczony na prowadzenie badań naukowych: 148 mln EUR na badania medyczne w LUMC

Roczny koszt studiowania: 1951 EUR + 100 EUR opłaty aplikacyjnej

Miesięczne koszty utrzymania: 860 – 1400 EUR

Rodzaj aplikacji: aplikacja przez system Studielink oraz wewnętrzna selekcja na LUMC. Medycyna jako Numerus Fixus wyłaniana jest przez centralny system losowania. Można trafić do kategorii A (bezpośrednia alokacja na miejsce) lub C (centralna selekcja). W przypadku kategorii C aplikant otrzymuje miejsce w hierarchii na podstawie wyniku egzaminów, a następnie system DUO losuje przydział na wolne miejsca na kierunek medyczny.

Uwaga: By trafić do systemu losowania miejsc należy najpierw przejść selekcję na LUMC. Jednocześnie powodzenie w systemie aplikacji wewnętrznej LUMC nie gwarantuje otrzymania miejsca na uniwersytecie. 

Terminy:

14.01- aplikacja przez platformę rejestracyjną
2.02 -złożenie wyników przewidywanych/wyników dotychczasowych z 5 przedmiotów oraz ostateczny termin logowania na BMAT
13.02 – BMAT w Leiden.
8.03 – ogłoszenie wyników 1 tury. Wynik zależy od wyników przedmiotowych i BMAT. 11.03 – jeśli uczeń dostanie się do 2giej tury jest to termin nadsyłania Personal Statement oraz rejestracji do drugiej tury.
2.04 – rozmowy kwalifikacyjne na LUMC.
27.05 – wyniki 2tury i ostateczny wynik aplikacji. W połowie lipca DUO dzieli aplikacje na bezpośrednie i centralnie losowane. Kandydaci, którzy spełnili wymagania na bezpośrednią selekcję (wyniki matury, IB, AL) są lokowani od razu, pozostali zostają losowani przez centralną selekcję.

University of Utrecht
ranking: 75 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Forma edukacji oferowana przez University of Utrecht (UU) jest oparta na wizji stymulującego środowiska edukacyjnego i nauczania, które docenia indywidualność, pasję i ambicje każdego studenta z osobna. Myślą przewodnią uniwersytetu jest skupienie się na jednostce oraz zapewnienie możliwości rozwoju wszystkich zainteresowań, niekoniecznie związanych z kierunkiem studiów medycznych. Student poprzez odkrywanie swych różnych talentów ma możliwość odpowiedniego skupienia na nauce w środowisku ambitnych rówieśników, otoczony wykładowcami, którzy służą pomocą w kształtowaniu ścieżki przyszłej kariery. Dlatego też program studiów oferuje naukę w niewielkich grupach oraz zajęcia praktyczne od samego początku, by student przyzwyczajał się do różnych sytuacji w zawodzie lekarskim jak najwcześniej.

Język wykładowy: Holenderski

Roczny koszt studiowania: 1951 EUR + 100 EUR opłaty aplikacyjnej dla osób z polskim Świadectwem Dojrzałości i GCSE A-Level

Miesięczne koszty utrzymania: 900 – 1500 EUR

Rodzaj aplikacji: aplikacja przez system Studielink. Medycyna jako Numerus Fixus wyłaniana jest przez centralny system losowania. Można trafić do kategorii A (bezpośrednia alokacja na miejsce) lub C (centralna selekcja). W przypadku kategorii C aplikant otrzymuje miejsce w hierarchii na podstawie wyniku egzaminów, a następnie system DUO losuje przydział na wolne miejsca na kierunek medyczny.

Termin: 15.01


University of Groningen
ranking: 90 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Wydział medycyny na University of Groningen (UMCG) jest drugim najstarszym wydziałem medycznym w Holandii i tak jak sama placówka edukacyjna został założony w roku 1614, a od momentu założenia Szpitala Uniwersyteckiego w 1797 roku wydział ten intensywnie współpracuje ze szpitalem zapewniając dostęp do zajęć praktycznych oraz bezpośredni kontakt z pacjentami. Od 2014 roku studenci otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie opieki medycznej, medycyny molekularnej, lub „Global Health”. Od samego początku mają możliwość wyboru wąskiego spektrum zainteresowań, które pozwala im szybciej skupić się na wykonywanym w przyszłości zawodzie. Oprócz innowacyjnego sytemu nauki UMCG prowadzi również szeroki zakres badań z dziedzin medycyny, nauk biomedycznych i biotechnologii, których motywem przewodnim jest Zdrowe Starzenie (ang. Healthy Ageing).

Język wykładowy: Holenderski

Roczny koszt studiowania: 1951 EUR

Miesięczne koszty utrzymania: 900 – 1500 EUR

Rodzaj aplikacji: aplikacja zdecentralizowana przez system Studielink. Medycyna jako Numerus Fixus wyłaniana jest przez centralny system losowania, do którego uczeń trafia dopiero po odbyciu wstępnej selekcji na uniwersytecie.

Terminy:

15.01 – aplikacja przez platformę rejestracyjną Studielink
21.02 – należy osobiście uczestniczyć w pierwszej turze selekcji na uniwersytecie
20.03 – wyniki pierwszej tury. Możliwe sytuacje to: bezpośrednia nominacja na miejsce (informacja wysyłana jest do systemu losowania DUO), kwalifikacja do 2giej tury lub odrzucenie
18.04 – osoby zakwalifikowane do drugiej tury selekcji mają obowiązek uczestniczyć w niej osobiście na uniwersytecie
1.07 – wyniki drugiej tury i ostatecznie miejsce w hierarchii systemu losowania.

Ostateczny wynik losowania jest podawany przez system DUO w połowie lipca.

  • HOLANDIA

Maastricht University
ranking: 45 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Edukacja na Maastricht University (UM) jest wyjątkowa nie tylko ze względu na zawartość oferowanego programu, ale przede wszystkim ze względu na jej formę znaną jako Problem-Based Learning (PBL). UM ma największe w Europie doświadczenie pod względem kształcenia poprzez PBL, ponieważ w latach 70tych ubiegłego wieku był pierwszym uniwersytetem na naszym kontynencie, który model ten wprowadził. Od tamtego momentu UM systematycznie wprowadza nowoczesne rozwiązania edukacyjne oraz wystawia studentów na bezpośredni kontakt z rozwiązywanym problemem. Studenci uczą się poprzez ciągłą stymulację rzeczywistymi sytuacjami i bliski kontakt z pacjentem, zyskując bogate doświadczenie w zakresie pracy zawodowej i profesjonalnej interakcji z chorymi.

Język wykładowy: Holenderski

Roczny koszt studiowania: 1951 EUR

Miesięczne koszty utrzymania: 1000 EUR

Rodzaj aplikacji: aplikacja zdecentralizowana przez system Studielink. Medycyna jako Numerus Fixus wyłaniana jest przez centralny system losowania, do którego uczeń trafia dopiero po odbyciu wstępnej selekcji na uniwersytecie.

Terminy:

15.01 – aplikacja przez platformę rejestracyjną Studielink oraz do systemu UM Portal
19.01 – termin nadsyłania portfolio na UM Portal
20.03 – wyniki pierwszej tury
28.03 – druga tura selekcji na UM. Uczeń otrzymuje zadania do wykonania, które testują predyspozycje do studiowania medycyny.

Ostateczne wyniki aplikacji oraz losowania podaje system DUO w połowie lipca

 

  • SZWECJA

Lund University
ranking: 86 miejsce w Times Higher Education Ranking 2014-2015 w zakresie Clinical, Pre-clinical and Health

Lund University jest znany ze swej otwartości na społeczność międzynarodową oraz aktywną współpracę z różnymi placówkami badawczymi i edukacyjnymi na całym świecie w zakresie nauk humanistycznych, nauk ścisłych oraz medycyny. Jest to „uniwersytet międzynarodowy” z globalną rekrutacją, który utrzymuje bliski kontakt z 600 uniwersytetami partnerskimi w ponad 70 krajach i jedyny szwedzki uniwersytet należący do LERU (The League of European Research Universities) oraz Universitas 21. Założony w roku 1666 jest uniwersytetem łączącym swoją innowacyjność i globalny zasięg z dbałością o tradycjęi ciągłą interakcję z lokalną społecznością. Studenci, pracownicy akademiccy i społeczeństwo razem działają na korzyść lepszego zrozumienia człowieka i otaczającego go świata w wysoko rozwiniętym kraju europejskim.

Język wykładowy: Szwedzki

Roczny budżet przeznaczony na prowadzenie badań naukowych: 530 mln EUR

Roczny koszt studiowania: edukacja i rejestracja jest darmowa dla członków EU/EEA

Miesięczne koszty utrzymania: 9000 SEK

Rodzaj aplikacji: poprzez centralny system aplikacji, bezpośrednio na dany kierunek na Lund University

Terminy:

15.03-15.04 – aplikacja online by rozpocząć naukę na jesieni
15.09-15.10 – aplikacja online by rozpocząć naukę na wiosnę

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent