Studia w Wielkiej Brytanii – pomoc w aplikacji

Cztery z sześciu najlepszych uczelni na świecie znajduje się w Wielkiej Brytanii i chociażby dlatego warto rozważyć studia właśnie w tym kraju. UK należy do liderów w zakresie badań naukowych (International Comparative Performance of the UK Research Base; BIS). Tamtejszy system edukacji wiele inwestuje w biblioteki, laboratoria, pracownie komputerowe, naukowe, centra sportowe, studia nad sztuką, kulturą czy teatrem.

Studia w Anglii bardzo różnią się od standardów w polskich szkołach wyższych. Inne są terminy i proces rekrutacji, ale także charakter uczelni, wykładów, życia studenckiego, jak i perspektyw po zakończeniu studiowania.

Studia w Wielkiej Brytanii są dwuetapowe. Studia licencjackie (undergraduate) – trwają 3 lub 4 lata.
Studia magisterskie bądź doktoranckie (postgraduate). Studia magisterskie 1 rok lub dwa lata studia doktoranckie 3 lata. W brytyjskim systemie nauczania największy nacisk kładziony jest na pracę indywidualną, co w praktyce oznacza tylko 9-24 godzin zajęć tygodniowo (wykłady i seminaria). Liczba osób w grupach zajęciowych jest niewielka, aby każdy miał dostęp do wyposażenia pracowni i do kontaktu z wykładowcom.

Na studiach w UK najważniejsza nie jest teoria, ale właśnie praktyka. Uczeń powinien sam się rozwijać, zgłębiać wiedzę. Student na angielskiej uczelni ma nauczyć się myślenia, konstruowania wniosków, poszukiwania rozwiązań, a nie uczenia się na pamięć regułek. Dlatego właśnie wykłady czy laboratoria nie są nastawione teorię, a zdecydowanie bardziej na indywidualną pracę uczniów i praktykę. Angielski system edukacji jest skonstruowany tak, aby po studiach młodzi ludzie mogli od razu podejmować specjalistyczną pracę w wybranej branży, a zaczynać swoje doświadczenie zawodowe od licznych staży i praktyk. Dlatego też pracodawcy na całym świecie bardzo sobie cenią brytyjski model edukacji.

Inne jest również podejście profesorów i wykładowców do studentów w UK. Młodzi ludzie są partnerami do dyskusji, skrócony jest dystans w kontaktach uczeń – wykładowca. Relacje są znacznie mniej oficjalne i nastawione na bezpośredni kontakt.

Inne również jest życie na kampusach. Doskonały klimat do rozwoju tworzy społeczność międzynarodowa. Poznawanie nowych kultur, czas spędzony z przyjaciółmi i wykładowcami z całego świata są bezcennym doświadczeniem dla osób planujących karierę w międzynarodowych firmach.

Dowodem tego, że Anglia pod względem edukacji znajduje się w czołówce są dane z rankingu QS, w którym 4 uczelnie wyższe znalazły się w ścisłej czołówce (i wiele innych na wysokich pozycjach). Wysoka konkurencja pod względem poziomu edukacji w najlepszych uczelniach powoduje, że pozostałe uczelnie uczelnie w Anglii, starają się dorównać tym najlepszym. W efekcie student w Wielkiej Brytanii może wybierać z pośród bogatej oferty uczelni, co w efekcie powoduje, że uczelnie muszą starać się, aby to właśnie one zostały wybrane przez studentów. Dzięki temu uczelnie inne niż Cambridge i Oxford oferują wysoki poziom nauczania, ale jednocześnie posiadają niższe progi przyjęć oraz ciekawe programy stypendialne, które mogą stanowić dodatkową zachętę do ich wyboru.

Niewątpliwą zaletą dla osób studiujących w Anglii, będą szerokie możliwości wyjazdów na na wymianę zagraniczną oraz  praktyki do innych krajów. Takie doświadczenie może być atutem, przy okazji poszukiwania pracy jako dowód odwagi i otwartości na świat.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent