Koszty i dofinansowanie studiów w UK

Czesne na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii wynosi przeważnie £9000. Do ponoszonych kosztów należy doliczyć wydatki na życie, ale nie można zapominać o dogodnym systemie pożyczek, jaki tam funkcjonuje.

Na przykładzie kosztów University of Cambridge, czesne wynosi £9,000, do którego należy doliczyć wydatki na życie, które średnio wynoszą £800 miesięcznie. Łącznie jest to ok. £17,000 na rok akademicki. Jednak po uwzględnieniu pożyczki studenckiej do spłaty pozostaje tylko koszt życia (£8,000 rocznie).

Stypendia na University of Cambridge

  • Cambridge European Bursary Scheme:

Program oferuje stypendia dla studentów z Unii Europejskiej. Wartość uzależniona jest przychodu rodzinnego:

– jeśli wynosi on nie więcej niż £25 000 rocznie, student otrzymuje najwyższe stypendium o wartości £3,500 rocznie
– jeśli wynosi on między £25 001 and £42 620 rocznie, student otrzymuje cześć stypendium.

Liczba dostępnych stypendiów nie jest ograniczona – stypendium otrzyma każdy student, który spełnia jeden z powyższych warunków i aplikował o pożyczkę na czesne poprzez Student Finance England. Stypendium może być przeznaczone na pokrycie czynszu w akademiku lub innych kosztów życia w Cambridge. Aplikacja odbywa się po otrzymaniu oferty poprzez stronę internetową.

  • Stypendia koledżowe

Różne rodzaje stypendiów (socjalne, akademickie, sportowe, wakacyjne) oferowane są przez koledże. Informacje z reguły nie są dostępne dla studentów z poza danego koledżu, dlatego warto o tym porozmawiać z obencymi studentami podczas wizyty na uniwersytecie – stypendia mogą różnić się dostępnością i wysokością.
Jednym z wyjątków pośród uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i wysokości czesnego jest najstarszy szkocki uniwesytet St Andrews University – trzeci po University of Oxford i University of Cambridge uniwersytet pod względem wieku. Położony w szkockim hrabstwie Fife. Bardzo dobry poziom, lecz relatywnie ciężko się jest się tam dostać. Jest to trzeci najtańszy Uniwersytet w Wielkiej Brytanii biorąc pod uwagę czesne oraz koszty życia.

Czesne na St Andrews University wynosi £1,820 (£2895 za rok medycyny), średni koszt życia to £6000 rocznie, co łącznie daje ok. 7900 funtów na rok akacemicki. Po uwzględnieniu pożyczki studenckiej do spłaty pozostają jedynie koszty życia.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej pomocy w aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent