Kurs BMAT

Chcesz zdawać na medycynę, weterynarię bądź kierunki pokrewne na jednej z brytyjskich uczelni? Jeśli tak, musisz zdać egzamin wstępny BMAT. To wymóg konieczny, jeśli chcesz uzyskać dyplom szkoły wyższej w UK w zakresie tych przedmiotów.

Jak wygląda egzamin BMAT?

Egzamin odbywa się 1 raz w roku, w pierwszej połowie listopada. Składa się z trzech sekcji:

 • Sekcja 1 – skoncentrowana na umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania. Uczniowie otrzymują do rozwiązania 35 zadań wielokrotnego wyboru lub z krótkimi odpowiedziami – na pracę mają 60 minut.
 • Sekcja 2 – test wiedzy z czterech przedmiotów wiodących: matematyki, chemii, biologii i fizyki i ich praktycznego zastosowania. Uczniowie mierzą się z 27 pytaniami (krótkie odpowiedzi lub wielokrotny wybór), mając 30 minut na rozwiązanie zadań. Ta część weryfikuje poziom wiedzy z przedmiotów ścisłych i umiejętność jej zastosowania na poziomie wykraczającym poza program szkół średnich.
 • Sekcja 3: Uczeń ma 30 minut na napisanie eseju na jeden z czterech podanych tematów. Testowane są umiejętności formułowania tez naukowych, ich argumentacja oraz efektywności i zwięzłości komunikacyjnej.

 

 

Koszt egzaminu to 550 zł – przy zapisach w trybie zwykłym i 800 zł przy zapisach w trybie późnym.

Przygotuj się do BMAT w The Swan School. Oferujemy:

 • nowatorski, autorski program zajęć, dopasowany do najnowszych wymogów egzaminacyjnych BMAT,
 • zespół doświadczonych nauczycieli, którzy umiejętnie łączą teorię z praktyką,
 • program zajęć dopasowany do indywidualnych potrzeb kursantów,
 • zajęcia w niewielkich grupach – zwiększające efektywność przyswajania wiedzy,
 • szeroką gamę materiałów dydaktycznych – pomocnych również podczas pracy samodzielnej,
 • przyjazną, inspirującą atmosferę, sprzyjającą poszerzaniu wiedzy i umiejętności.

Zgłoś się już dziś, by rozpocząć karierę na wymarzonej uczelni medycznej w UK!

 

Patrycja Górska

Dyplomowany Koordynator International Baccalaureate

5H0A2463

Posiada tytuł magistra filologii angielskiej. Studiowała na Uniwersytecie w Glasgow. Przez ostatnie 6 lat prowadzi przygotowania do matury oraz korepetycje dla studentów zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Szkocji. Działa także w prestiżowych szkołach językowych na całym świecie. Jej bogate doświadczenie dydaktyczne oraz znajomość metodologii IB DP jest certyfikowane przez międzynarodowe instytucje edukacyjne i potwierdzone w oficjalnych certyfikatach International Beccalaureate. Odpowiada za całokształt szkolenia wychowawców w The Swan School, a także koordynacji jakości zajęć w zgodności z normami IB DP.

Uczniowie kończący zajęcia BMAT koordynowane przez Patrycję Górską:
— dostają się na najlepsze uczelnie znajdujących się w TOP 20 w skali całego kraju w szczególności na kierunki: medyczne i weterynarię
— otrzymują stypendia naukowe

Uczelnie wymagające egzaminu BMAT:
– University of Oxford
– University of Cambridge
– University College London
– Imperial College London
– Leiden University
– Brighton University
– Sussex Medical School

Chcesz dowiedzieć się więcej o brytyjskiej maturze A-Levels? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent