Kurs TSA

Co jest TSA?

The Thinking Skills AssessmentTSA –   to test umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i pisemnych umiejętności komunikacyjnych, które są niezbędne do nauki na poziomie uniwersyteckim. Z egzaminu TSA, jako narzędzia selekcji kandydatów, korzystają trzy uczelnie angielskie i jedna holenderska:

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. University College London (UCL)
 4. Leiden University

TSA Oxford

The Thinking Skills Assessment Oxford to egzaminem wstępny dla kandydatów na studia pierwszego stopnia. Test weryfikuje czy kandydaci posiadają umiejętności i predyspozycje potrzebne do studiowania na następujących kierunkach:

 1. Economics and Management
 2. Experimental Psychology
 3. Geography
 4. Human Sciences
 5. Philosophy and Linguistics
 6. Philosophy, Politics and Economics (PPE)
 7. Psychology and Linguistics
 8. Psychology and Philosophy

TSA Oxford składa się z dwóch części:

 • Thinking Skills Assessment – sprawdza umiejętność rozwiązywania problemów, w tym numerycznego i przestrzennego rozumowania. Bada umiejętność krytycznego myślenia, argumentacji i rozumowania używając języka potocznego. Sekcja zawiera 50 pytań wielokrotnego wyboru, na co uczeń ma 90 minut.
 • Writing Task – uczeń ma 30 minut na napisanie eseju na jeden spośród czterech podanych tematów. W tej części sprawdzane są umiejętności formułowania pomysłów w jasny i zwięzły sposób.

W pierwszej sekcji kandydaci odpowiadają na 50 pytań, a odpowiedzi przeliczane są w skali od 0 do 100. Nie ma punktów ujemnych. W zależności od poziomu trudności poszczególne zadania mają różną wagę. Sekcja druga jest sprawdzana przez opiekuna przyjęć Oxford College, u którego kandydat złożył wniosek.

Ważne daty:

 • 30 września – ostatni termin na modyfikowanie wniosków
 • 15 października – ostatni termin zgłoszeń TSA
 • 2 listopada – egzamin
 • 16 stycznia – ogłoszenie wyników w systemie online

Koszt:

The Admissions Testing Service nie pobiera opłat od kandydatów, którzy zarejestrowali się na egzamin. Niektóre ośrodki mogą pobierać opłatę administracyjną od kandydatów zdających TSA Oxford, która pokrywa koszty inwigilacji, koszty dostawy i wynajem sali, które są niezbędne do prowadzenia badań.

Gdzie można zdawać TSA Oxford?

Egzamin TSA można zdać w British Council w Warszawie.


TSA Cambridge

Uniwersytet w Cambridge korzysta z TSA do oceny kandydatów do następujących kierunkach:

 1. Geography
 2. Psychological and Behavioural Sciences

TSA to 90-minutowy test wielokrotnego wyboru składający się z 50 pytań:

 • 25 pytań dotyczących rozwiązywania problemów;
 • 25 pytań dotyczących myślenia krytycznego.

Odpowiedzi przeliczane są w skali od 0 do 100. Nie ma punktów ujemnych. W zależności od poziomu trudności poszczególne zadania mają różną wagę. W przypadku TSA Cambridge nie ma sekcji Writing Task.

Daty i koszt

TSA odbywa się w okresie, w którym trwają rozmowy rekrutacyjne w University of Cambridge. Kandydaci są indywidualnie informowani przez uczelnię o terminie egzaminu.

Kandydaci nie ponoszą kosztów związanych ze zdaniem egzaminu TSA Cambridge.


TSA UCL

The Thinking Skills Assessment UCL jest stosowany podczas rekrutacji kandydatów na kierunek European Social and Political Studies (ESPS) na UCL.

TSA UCL podobnie jak w pozostałych uczelniach jest 90-minutowym testem wielokrotnego wyboru sprawdzającym umiejętność rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia.

W pierwszej sekcji kandydaci odpowiadają na 50 pytań, a odpowiedzi przeliczane są w skali od 0 do 100. Nie ma punktów ujemnych. W zależności od poziomu trudności poszczególne zadania mają różną wagę. W przypadku TSA UCL również nie ma sekcji Writing Task.

Daty egzaminu:

 • 9 grudnia
 • 20 stycznia
 • 24 lutego
 • 2 marca
 • 16 marca

Rejestracja na egzamin:

Nie można samodzielnie zarejestrować się na egzamin. TSA jest częścią aplikacji na University College London i każdy kandydat ubiegający się o studia na kierunku ESPS będzie musiał napisać egzamin TSA zorganizowany przez UCL.

Koszt:

The Admissions Testing Service nie pobiera opłat od kandydatów za przystąpienie do egzaminu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent