Kurs NSAA

Natural Sciences Admissions Assessment (NSAA):

The Natural Sciences Admissions Assessment jest testem, który używany jest przez Uniwersytet w Cambridge, jako część procesu rekrutacyjnego przy aplikowaniu na kierunki:

 • Natural Sciences
 • Chemical Engineering via Natural Sciences

Celem the Natural Sciences Admissions Assessment jest określenie potencjału kandydata do osiągania w trakcie studiów odpowiednio wysokich wyników. Pytania określają zdolność kandydata do wykorzystywania i stosowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz matematyki.

The Natural Sciences Admissions Assessment składa się z dwóch części:

 • Sekcja 1 składa się z pięciu części, z których kandydaci powinni odpowiedzieć na trzy wybrane. Każda część zawiera 18 pytań wielokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na tę sekcję wynosi 80 minut.
 • Sekcja 2 składa się z sześciu pytań, z których kandydaci powinni odpowiedzieć na dwa wybrane. Czas przeznaczony na tę sekcję wynosi 40 minut.

Format

Sekcja 1 składa się z pięciu części. Kandydaci będą musieli odpowiedzieć na część A oraz dwie wybrane spośród B, C, D i E:

 • Część A – matematyka
 • Część B – fizyka
 • Część C –  chemia
 • Część D – biologia
 • Część E  – matematyka zaawansowana i fizyka zaawansowana

Jest 18 pytań wielokrotnego wyboru w każdej części, a tym samym każdy kandydat będzie zobowiązany odpowiedzieć łącznie na 54 pytania. Czas przeznaczony na tę sekcję wynosi 80 minut, kandydaci powinni uważać, aby odpowiednio zarządzać swoim czasem. Kalkulatory nie mogą być używane w sekcji 1.

Sekcja 2 składa się z sześciu pytań, po dwa z każdego przedmiotu: biologia, chemia i fizyka. Kandydaci powinni odpowiedzieć na dwa jakiekolwiek pytania. Czas przeznaczony na tę sekcję wynosi 40 minut.

Odpowiedzi będą pisane odręcznie. Można się również spodziewać rysowania wykresów i analizy danych (w tym wykresów na rysunku). Kalkulatory mogą być wykorzystywane do sekcji 2.

Punktacja

 • W sekcji 1, każda poprawna odpowiedź zdobędzie 1 punkt (nie ma punktów ujemnych).
 • W sekcji 2, każde pytanie jest oceniane maksymalnie na 25 punktów, nie ma punktów ujemnych.

Wyniki dla każdej części będą ogłaszane oddzielnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent