Kurs ENGAA

The Engineering Admissions Assessment (ENGAA)

The Engineering Admissions Assessment to egzamin wstępny używany przez University of Cambridge dla kandydatów na kierunek Chemical Engineering via Engineering.

Egzamin określa zdolność kandydata do korzystania i zastosowania swojej wiedzy naukowej i matematycznej na poziomie studiów licencjackich. Zagadnienia są trudne, jednak ma to na celu skuteczne rozróżnienie w zdolnościach kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe możliwe oceny z egzaminów szkolnych.

Format:

The Engineering Admissions Assessment składa się z dwóch części:

 • Sekcja pierwsza to test wielokrotnego wyboru zawierający 54 pytania. Czas przeznaczony na tę sekcję to 80 minut. Dzieli się na dwie części:Część A – matematyka i fizyka (28 pytań)
  Część B – rozszerzona matematyka i rozszerzona fizyka (26 pytań).Kandydat musi odpowiednio rozłożyć czas pracy. Nie można korzystać z kalkulatora.
 • Sekcja druga składa się z około 20 pytań wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi wymagają przedstawienia toku myślenia i uzasadnienia wyboru przez kandydata. Pytania mogą być ze sobą połączone, jednak oceniane są niezależnie od siebie. Czas przeznaczony na rozwiązanie sekcji to 40 minut. W tej sekcji można korzystać z kalkulatora.

Punktacja:

W sekcji pierwszej każda poprawna odpowiedź daje 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych.

W sekcji 2 punkty przyznawane są tylko w przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi dla każdego pytania wraz z przedstawieniem uzasadnienia i toku myślenia w odpowiednim miejscu na arkuszu.

Ważne daty:

15 października 2016 – ostateczny termin rejestracji na egzamin

2 listopada 2016 – egzamin

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent