Wolontariaty

 • Fundacja Dr Clown

Fundacja zajmuje się wizytami u dzieci w szpitalach, gdzie prowadzi terapię śmiechem. Wolontariusze są przy tym przebrani w stroje clownów. Robią sztuczki magiczne, żonglują, rozdają prezenty, robią zwierzątka z balonów – jednym słowem wszystko, aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w szpitalu. Oczywiście tych wszystkich umiejętności uczą się na szkoleniach. Szkolenia są bezpłatne. Stroje wolontariusze tworzą dla siebie we własnym zakresie. Wolontariat tylko dla osób pełnoletnich (umowa wolontariacka z fundacją); osoby niepełnoletnie mogą zaangażować się w pomoc fundacji przy organizacji eventów, pikników kilka razy do roku. Fundacja w Warszawie ma kilkanaście placówek, które regularnie odwiedza.

Na początku współpracy z fundacją, każdy z wolontariuszy przechodzi szkolenie. Ważne, by zgłaszały się osoby otwarte, z dużym dystansem do siebie i odpowiedzialne. Każdy z wolontariuszy deklaruje się na 1 zmianę w tygodniu i w ten dzień (od poniedziałku do soboty; są zmiany poranne i popołudniowe; najpóźniejsza startuje o 16.30) regularnie razem z kilkuosobową grupą wolontariuszy odwiedza daną placówkę.   Zwykle taka wizyta na oddziale trwa kilka godzin, więc zaangażowanie czasowe to kilka godzin raz w tygodniu.

 

 • Teatr Powszechny

Zakres wolontariatu przy każdym bloku tematycznym jest inny, zmieniają się problemy, spektakle, artyści, dlatego prawie każdy miesiąc narzuca inną specyfikę pracy:

– pomoc przy organizacji wydarzeń teatralnych (warsztaty, spektakle, debaty, performanse, spotkania z artystami, premiery belferskie i studenckie),
– opieka nad gośćmi zagranicznymi (rozmowy, informowanie, pomoc w komunikacji w mieście – wymagana znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego i francuskiego),
– pomoc w budowaniu archiwum (zdjęcia i programy archiwalnych spektakli, budowanie kompleksowej podstrony internetowej prezentującej historię teatru),
– pomoc w kolportażu materiałów promocyjnych (repertuary książeczkowe, ulotki, plakaty),
– budowanie baz danych partnerów teatru i grup widzów,
– praca nad rozwojem widowni,
– badanie widowni,
– pomoc przy oprawie wydarzeń (fotografia),
– pomoc w prostych zadaniach promocyjnych (przygotowanie materiałów promocyjnych, praca manualna przy wystroju wnętrza teatru).

 

 • Fundacja „Dobrze, że jesteś”

Fundacja powstała po to, by wspierać ludzi dotkniętych chorobą krwi i szpiku kostnego, mobilizować rodziny do wzajemnej pomocy, po to, by z godnością stawić czoła chorobie, a kiedy to konieczne – śmierci. W Warszawie Fundacja działa na oddziałach Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii.

Wolontariusze na oddziałach odwiedzają pacjentów (pacjentami są osoby dorosłe); rozmawiają z nimi, pomagają –np. robią zakupy, karmią pacjentów, starają się odpowiadać na potrzeby pacjentów. Mile widziane są też różne inicjatywy samych wolontariuszy, np. terapia śmiechem.

Wolontariusze na początku współpracy przechodzą szkolenie w Fundacji. Nie jest wymagane, by wolontariuszem była osoba pełnoletnia – w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica. Fundacja z każdym wolontariuszem podpisuje umowę wolontariacką. Każda osoba, która chce zaangażować się w pomoc fundacji musi być zaszczepiona na żółtaczkę, mieć aktualną morfologię (nie starszą niż 3 miesiące) i zaświadczenie od lekarza 1. kontaktu, że może być wolontariuszem.

Wymiar czasowy zaangażowania w pracę fundacji jest bardzo indywidualną kwestią, ustalany z każdym wolontariuszem i bardzo elastyczny. Jednak zazwyczaj to kilka godzin tygodniowo.

 

 • Hospicjum św. Krzyża na Mokotowie

Oprócz personelu medycznego i pracowników socjalnych chorych w ich domach regularnie odwiedzają wolontariusze. Bywa, że dla niektórych pacjentów takie wizyty są jedynym oknem na świat, rzadką okazją do spotkania z drugim człowiekiem albo przynajmniej jakimkolwiek urozmaiceniem codziennej monotonii.

Wolontariusze pomagają podopiecznym robiąc zakupy, sprzątają, załatwiają codzienne sprawy.
Wolontariusze w hospicjum potrzebni są właśnie głównie do odwiedzania pacjentów w hospicjum domowym; przydałaby się też osoba do prowadzenia Facebooka hospicjum; działań promocyjnych; mile widziane są też inicjatywy organizowania zbiórek darów oraz pomoc przy wydarzeniach takich jak wigilia w jadłodajni, gdzie wydawanych jest ok. 300 posiłków.

Żeby zostać wolontariuszem, trzeba przejść rozmowę z psychologiem z hospicjum. Wymiar czasowy zaangażowania w pracę hospicjum jest bardzo indywidualną kwestią, ustalany z każdym wolontariuszem. Jednak zazwyczaj to kilka godzin tygodniowo.

 

 • Wolontariat za granicą PROJECTS ABROAD

Krótkoterminowe wolontariaty dla młodzieży w wieku 16-19 lat. Każdy z nich jest połączeniem podróżowania, zajęć praktycznych i dydaktycznych realizowanych w lokalnych instytucjach takich jak szpitale, domy dziecka, parki narodowe i nie tylko.

Udział w projektach młodzieżowych daje wyjątkową możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, a także pozwala zweryfikować swoje plany co do powziętego wyboru kierunku studiów. To także wspaniała zabawa z ludźmi z całego świata, rozwój umiejętności językowych i wyjątkowa lekcja otwartości na odmienne kultury.

Uczestnicy programów młodzieżowych są pod stałą opieką pracowników lokalnych biur rozsianych po całym świcie. Opiekę merytoryczną sprawują pracownicy organizacji, w których uczestnicy będę realizować projekt. Każdy uczestnik jest odbierany przez pracowników z lotniska, a następnie przewożony do biura na spotkanie z pozostałymi uczestnikami projektu. W większości przypadków uczestnicy zakwaterowani są parami u lokalnych rodzin goszczących, tam serwowane jest również wyżywienie. Daje to wspaniałą okazję do zagłębienia się w lokalną kulturę i integracje z lokalną społecznością.

Programy realizowane są tylko w trakcie wakacji, w dziedzinach: archeologia, budownictwo, dziennikarstwo, medycyna i opieka zdrowotna, ochrona środowiska, opieka nad dziećmi, prawo i biznes, prawo i prawa człowieka, sport, weterynaria i opieka nad zwierzętami.

Koszty: od 7,5 do 12,5 tys zł w zależności od miejsca i czasu trwania programu (2 lub 4 tygodnie).

Chcesz dowiedzieć się więcej o działalnościach wzmacniających aplikację? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent