Przedmiotowe Konkursy Kuratoryjne (Olimpiady przedmiotowe)

Olimpiady przedmiotowe to propozycja dla zdolnych i ambitnych uczniów, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na sukces akademicki. Uczestnictwo w nich to także przygoda oraz możliwość poszerzenia wiedzy i kompetencji.

Z myślą o potrzebach uczniów – już tych uczęszczających do gimnazjów, The Swan School oferuje kursy przygotowawcze do olimpiad przedmiotowych. Zajęcia w naszej szkole pomogą Ci się przygotować na olimpijskie wyzwania z angielskiego, matematyki czy chemii i zwiększą szansę na uzyskanie tytułu laureata.

Sukces na olimpiadzie przyniesie dodatkowe punkty podczas rekrutacji do prestiżowych liceów – także tych oferujących naukę nakierowaną na zdawanie matury międzynarodowej.

Korzyści z przygotowania do olimpiady w The Swan School:

 • program zajęć dostosowany do wymagań stawianych przez organizatorów olimpiad przedmiotowych,
 • zajęcia indywidualne lub prowadzone w niewielkich grup gwarantują program dopasowany do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia,
 • doświadczeni nauczyciele z pasją, którzy krok po kroku pomogą poszerzyć kompetencje i rozbudzą zainteresowanie przedmiotem,
 • lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i zaawansowanych technologii – uczymy praktycznie, stawiając na dogłębne zrozumienie problematyki zajęć, co przynosi długofalowe korzyści.

Przygotujemy Cię do każdej olimpiady przedmiotowej dla gimnazjalistów i licealistów.

Nasza oferta obejmuje szereg kursów, pozwalających przygotować się do wszystkich obecnie dostępnych olimpiad dla uczniów gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016 są to:

 • Konkurs kuratoryjny z matematyki dla Gimnazjalistów i Licealistów
 • Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego dla Gimnazjalistów i Licealistów
 • Konkurs kuratoryjny z ekonomii dla Gimnazjalistów i Licealistów
 • Konkurs kuratoryjny z chemii  dla Gimnazjalistów i Licealistów
 • Konkurs kuratoryjny z języka francuskiego dla Gimnazjalistów i Licealistów

Uczniów przygotowujemy do każdego etapu olimpiady – począwszy od szkolnego, aż po ogólnopolski, kładąc nacisk na rozwój wszystkich wymaganych kompetencji.

Chcąc osiągnąć sukces na olimpiadzie przedmiotowej, warto zaufać The Swan School. Zapewnimy kompleksowy program przygotowawczy, dzięki któremu tytuł laureata będzie w zasięgu ręki. Skontaktuj się, by uzyskać więcej informacji i zapisać się na zajęcia!

 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to skierowane do uczniów gimnazjów ogólnopolskie zawody matematyczne. Są szansą na zmierzenie się z zadaniami matematycznym na wysokim poziomie oraz zdobycia uprawnień, które dadzą dobrą perspektywę na dalszą edukację. Organizatorem OMG jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

Jeśli chcesz uczestniczyć w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie tytułu finalisty czy laureata- skorzystaj z pomocy The Swan School. Oferujemy Ci kompleksowy program przygotowania do OMG.

Zalety kursu przygotowawczego do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w The Swan School

 • tematyka zajęć dopasowana do wymogów stawianych przed uczestnikami Olimpiady – rozwiązujemy podobne typy zadań, stopniowo poszerzając wiedzę i umiejętności matematyczne naszych kursantów,
 • doświadczeni nauczyciele o wysokich kompetencjach dydaktycznych – naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim nauczenie kursantów matematycznego myślenia,
 • niewielkie grupy, pozwalające na indywidualne podejście do potrzeb każdego kursanta,
 • lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych – sprawiających, że nauka matematyki staje się przyjemnością.

Jak przebiega Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów?

OMG składa się z trzech etapów:

Zawody pierwszego stopnia: to dwie niezależne części: testowa i korespondencyjna. Uczeń może uczestniczyć w obu lub tylko w jednej – o kwalifikacji decyduje średni wynik z obu.

Część testowa odbywa się w szkole w dniu wyznaczonym przez Komitet Główny Olimpiady. Uczeń rozwiązuje 15 zadań. Ma na to 75 minut. Każde testowe pytanie to niezależne trzy twierdzenia, spośród których jedno, dwa lub nawet wszystkie mogą być nieprawdziwe. Zadaniem uczestnika jest wskazanie, które są prawdziwe. Łącznie można uzyskać z tej części 15 punktów.

Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań ogłoszonych przez Komitet Główny OMG i przesłanie ich do Komitetu Okręgowego Olimpiady. Ocenie podlega nie tylko wynik, ale i tok rozumowania przyjęty podczas rozwiązywania zadań.

Zawody drugiego stopnia: na poziomie okręgowym. Odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Komitet Główny OMG. DO rozwiązania w ciągu 180 minut jest 5 zadań otwartych. Oceniany jest prawidłowy wynik oraz tok rozumowania.

Zawody trzeciego stopnia: na poziomie centralnym. Na uczniów ponownie czeka 5 otwartych zadań i 180 minut na ich rozwiązanie.

Odpowiedni wynik osiągnięty w zawodach trzeciego stopnia pozwala uzyskać tytuł laureata.

Jakie uprawnienia zdobywa laureat Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów?

Od roku szkolnego 2014/2015 laureaci OMG:

 • są zwolnieni z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego,
 • otrzymują ocenę celującą z matematyki na koniec roku,
 • mogą wybrać dowolną szkołę ponadgimnazjalną w Polsce, by kontynuować naukę.

Ponadto, na laureatów czeka możliwość uczestnictwo  obozach matematycznych OMG oraz międzynarodowe Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

Jeśli chcesz się przygotować kompleksowo do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i szukasz kompleksowego wsparcia – skorzystaj z oferty The Swan School.

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się, jak pomożemy Ci osiągnąć matematyczny sukces!

 

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów jest organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. To konkurs weryfikujący umiejętności językowe uczniów szkół gimnazjalnych. Za zgodą organizatora, w Olimpiadzie mogą uczestniczyć również uczniowie szkół podstawowych.

Uczestnictwo w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów to ciekawa przygoda i szansa na poszerzenie kompetencji językowych. Dodatkowo laureaci mogą liczyć na wiele korzyści przy planowaniu dalszych etapów edukacji szkolnej.

Jeżeli chcesz się przygotować do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów tak, by zwiększyć swoje szanse na zdobycie olimpijskiego lauru – skorzystaj ze wsparcia The Swan School.

Przygotowanie do Olimpiady Języka Angielskiego z The Swan School – korzyści:

 • kompleksowy program zajęć, dopasowany tematycznie do zadań na olimpiadzie – zapewni wszechstronne przygotowanie do zadań olimpijskich na każdym etapie zmagań,
 • doświadczeni nauczyciele z pasją – ciekawe zajęcia, które nauczą Cię myśleć i pozwolą spojrzeć na język angielski z nowej perspektywy,
 • innowacyjne metody dydaktyczne – sprawiające, że nauka będzie przyjemniejsza,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia – gwarantowane dzięki niewielkim grupom kursowym.

Jak przebiega Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów?

Na uczniów czekają trzy etapy. Wszystkie są realizowane on – line.

Etap 1 – szkolny

Polega na wypełnieniu testu składającego się z 60 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Na rozwiązanie zadań uczestnik otrzymuje 45 minut. Warunkiem kwalifikacji do etapu drugiego jest uzyskanie co najmniej 45 punktów.

Etap 2 – okręgowy

Sprawdza zarówno umiejętność posługiwania się językiem obcym, jak i wiedzę z innych dziedzin. Składa się z trzech części. Są to:

 • test online – 75 pytań do rozwiązania w 45 minut; do uzyskania 75 punktów – należy go rozwiązać w szkole, w obecności nauczyciela,
 • przygotowanie filmu będącego prezentacją wyników zrealizowanego przez siebie projektu – maksymalny wynik z tej części to 30 punktów,
 • rozmowa z egzaminatorem za pośrednictwem Skype – przechodzą do niej uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% z części I i II. Można za nią uzyskać łącznie 45 punktów.

Do III etapu Olimpiady przechodzą uczniowie, którzy ze wszystkich trzech części uzyskali co najmniej 80% punktów.

Etap 3 – finałowy

Składa się z dwóch części. Są to:

 • test pisemny – rozwiązywany on-line, pod opieką nauczyciela,
 • egzamin ustny przez komunikator Skype – to rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Dotyczą one kultury i obszaru językowego UK oraz USA. Tematy zostaną podane przed rozpoczęciem III etapu.

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów z obu części. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy z minimum 65% punktów.

Uprawnienia uczestników Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Laureaci OJAG, zgodnie z rozporządzeniem MEN:

 • otrzymują ocenę celującą z języka angielskiego,
 • zostają zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego w części językowej, otrzymując automatycznie maksimum punktów,
 • otrzymują wstęp do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce bez konieczności przechodzenia procesu rekrutacyjnego.

The Swan School zapewni Ci kompleksowe przygotowanie do Olimpiady Języka Angielskiego.

Skontaktuj się z nami, by zapisać się na zajęcia i zwiększyć szanse na zostanie laureatem!

 

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (OIG) jest organizowana przez Stowarzyszenie Talent. Skierowano ją do zdolnych uczniów, którzy interesują się informatyką. Uczestnictwo w zawodach daje szansę na zmierzenie się z ciekawymi i inspirującymi zadaniami z zakresu informatyki. Olimpiada uczy rozwiązywania zadań przy wykorzystaniu podejścia algorytmicznego oraz podejmowania decyzji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Uczniowie, którzy uzyskają tytuł laureata Olimpiady, mogą liczyć na uprawnienia, które ułatwią dalszą karierę edukacyjną.

The Swan School oferuje kompleksowe przygotowanie do Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Z nami osiągnięcie olimpijskiego sukcesu będzie o wiele łatwiejsze.

Dlaczego warto się przygotować do Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w The Swan School?

 • program zajęć kursowych dopasowany do wymogów olimpijskich – nasi uczniowie podczas zajęć poznają zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej szeroką gamę zagadnień informatycznych, podobnych do tych prezentowanych podczas olimpiady,
 • uczymy przez doświadczenie – poszerzając perspektywę spojrzenia na informatykę,
 • dopasowujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb kursantów – wszystkie kursy odbywają się w małych grupach, co pozwala nauczycielom skoncentrować się na potrzebach edukacyjnych każdego z uczestników,
 • doświadczeni nauczyciele pobudzają zainteresowanie informatyką, zachęcając uczniów do samodzielnego poszerzania horyzontów.

Jak przebiega Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów?

W OIG uczniowie mogą uczestniczyć zarówno indywidualnie, jak i w drużynie. W obu przypadkach, na uczestników czekają trzy etapy: szkolny, okręgowy oraz ogólnopolski. Otrzymanie odpowiednio wysokiej punktacji na ostatnim etapie pozwala uzyskać tytuł laureata.

Zadania OMG dla uczestników indywidualnych na każdym etapie polegają na wypełnieniu formularza, stworzeniu bazy danych lub programu komputerowego zgodnie z przedstawioną problematyką. Uczeń przesyła swoje rozwiązanie na specjalną platformę. Sprawdzana jest m.in. poprawność algorytmiczna przesłanych rozwiązań. Wymagane jest posługiwanie się językiem programistycznym C, C++ bądź Pascal.

Za każde zadanie uczestnik otrzymuje 100 punktów. O przejściu do kolejnego etapu decyduje ilość otrzymanych punktów:

 • w II etapie może uczestniczyć maksymalnie 320 uczniów,
 • w etapie III udział bierze maksymalnie 60 uczniów.

Zadania są rozwiązywane przez ucznia w szkole, pod opieką nauczyciela. Dostęp do Internetu w trakcie pracy – poza dostępem do platformy OIG jest wyłączony.

Uczestnicy olimpiady drużynowej pracują w szkolnych zespołach. Na każdym z trzech etapów czeka ich stworzenie bazy danych bądź programu komputerowego w środowisku C, C++ bądź Pascal. Zadania są wykonywane w szkole, pod opieką nauczyciela. Dostęp do Internetu jest ograniczony wyłącznie do dostępu do platformy OIG. Za każde z zadań drużyna może otrzymać 100 punktów.

Uprawnienia finalistów laureatów Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Laureaci oraz finaliści OIG:

 • otrzymują ocenę celująca z informatyki na koniec roku,
 • zostają przyjęci bez rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów, postaw na profesjonalne przygotowanie w The Swan School.

Skontaktuj się z nami, by zapisać się na zajęcia!

 

Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Konkurs języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego to najważniejszy regionalny konkurs lingwistyczny na Mazowszu. Został stworzony z myślą o zdolnych uczniach, którzy chcą się wykazać swoimi umiejętnościami językowymi, a jednocześnie poszerzyć wiedzę o języku angielskim, krajach anglojęzycznych i ich kulturze.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie gimnazjów na terenie województwa mazowieckiego. To szansa na zdobycie nowych umiejętności. Osiągnięty zaś w konkursie sukces otworzy szersze perspektywy edukacyjne na przyszłość.

Chcąc przygotować się rzetelnie do Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego, skorzystaj z oferty The Swan School. Specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy zajęcia, które pomogą uzyskać tytuł laureata.

Dlaczego warto przygotować się do Konkursu w The Swan School?

 • Przygotowaliśmy program zajęć w pełni dopasowany do aktualnych wymagań organizatorów Konkursu – masz pewność, że tematyka obejmie zagadnienia i typy zadań, z którymi będziesz się zmagać podczas kolejnych etapów zawodów.
 • Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia – zajęcia odbywają się w małych grupach, a nauczyciel może każdemu kursantowi poświęcić wiele uwagi, koncentrując się na jego potrzebach edukacyjnych.
 • Nasi nauczyciele to doświadczeni dydaktycy, którzy uczą z pasją, wykorzystując oryginalne metody i techniki, które pobudzają kreatywność uczniów i sprawiają, że nauka angielskiego staje się czystą przyjemnością.

Jak przebiega Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego?

Konkurs składa się z trzech etapów. Na każdym od uczniów oczekuje się zaprezentowania umiejętności z zakresu:

 • znajomości środków językowych, w tym leksyki związanej z tematem przewodnim danego roku (w roku 2015/2016 – są to ZAKUPY),
 • wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Wymagania obejmują zarówno zagadnienia ujęte w podstawie programowej z zakresu j. angielskiego dla gimnazjum, jak i te wykraczające poza nią.

Etap I – szkolny

Na uczniów czekają zadania na poziomie, który można zidentyfikować z B1, zgodnie z klasyfikacją  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczniowie mierzą się m.in. z rozumieniem tekstu czytanego, formułowaniem własnego tekstu (typu e –mail), rozpoznawaniem struktur gramatyczno – leksykalnych oraz zadaniami związanymi z kulturą, historią i geografią krajów anglojęzycznych.

Etap II – rejonowy

Zadania na tym etapie korespondują z poziomem B1 + B2. Charakter pytań egzaminacyjnych jest podobny do tego z etapu I. Każdego roku uczniom przedstawiany jest jeden temat przewodni, wokół którego oscylują egzaminacyjne zadania. W roku szkolnym 2015 / 2016 są to zakupy.

Etap III – wojewódzki

Podobnie, jak w przypadku etapu II, zadania egzaminacyjne oscylują wokół jednego, wskazanego przez komisję konkursową uprzednio tematu przewodniego – tego samego, który został wskazany na etap II. Poziom etapu III można określić jako C1 z elementami C2.

Finaliści oraz laureaci Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego mogą liczyć m.in. na ocenę celującą z j. angielskiego na koniec roku. Sukces w Konkursie zwiększa również szanse na dostanie się do wymarzonego liceum, czy uzyskanie stypendium naukowego.

Jeśli chcesz się profesjonalnie przygotować do Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, skorzystaj z oferty The Swan School.

 

Skontaktuj się już teraz, by zapisać się na nasze zajęcia!

Chcesz dowiedzieć się więcej o działalnościach wzmacniających aplikację? Napisz do nas!Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent