Działania na uniwersytetach

 • MiNi Akademia Matematyki na Politechnice Warszawskiej

Wydział Matematyki i Informatyki PW, zajęcia dla licealistów z matematyki na Politechnice prowadzone przez wykładowców PW.

 

 • Zajęcia otwarte z fizyki

Wydział Fizyki UW:

– wykłady otwarte -wykłady te mają na celu zainteresowanie młodzieży fizyką poprzez przedstawienie różnorodnych doświadczeń i pokazów. Mogą one też stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Wykłady otwarte prowadzą najlepsi wykładowcy i demonstratorzy Wydziału Fizyki UW.

– pracownia fizyczna dla uczniów –Wydział Fizyki oferuje uczniom prowadzenie eksperymentów w pracowni. Uczniowie mogą pracować w zespołach dwuosobowych wykonując zadanie uzgodnione i zaakceptowane przez nauczyciela.

 

 • Wykłady z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wydział Chemii UW, wykłady z chemii dla licealistów prowadzone przez wykładowców UW.

 

 • Geograficzne Spotkania na Krakowskim

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, dla uczniów szkół średnich kilka razy w miesiącu organizowane są „Geograficzne Spotkania na Krakowskim”. Są to wykłady, które mają na celu zainteresowanie otaczającym światem, zarówno bliskim jak i dalekim, a poprzez atrakcyjne ujęcie treści programowych stanowią znakomite przygotowanie do matury.

 

 • Matematyka dla ciekawych świata

Interdyscyplinare Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, zajęcia mają za cel rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej zastosowaniami. Adresowane są do uczniów szkół średnich, lubiących matematykę, mających ugruntowaną podstawową wiedzę. Naczelną zasadą jest pokazanie matematyki „innej niż w szkole”. Tak więc zarówno tematycznie, jak i metodycznie wychodzą poza programy i schematy szkolne. Priorytetem jest przy tym rozbudzenie ciekawości i wyobraźni matematycznej, pobudzenie do myślenia, nauka ścisłego rozumowania. Nie jest natomiast celem wykształcenie technicznej sprawności w rozwiązywaniu zadań. Zadania dobierane są tak, by służyły przede wszystkim głębszemu rozumieniu poruszanych zagadnień. Wszystkie osoby regularnie uczestniczące w zajęciach zdobywają rzetelną wiedzę i intuicję matematyczną.

 

 • Spotkania z biologią XXI wieku

Wydział Biologii UW, warsztaty dla uczniów liceum z Mikrobiologii i Biologii Molekularnej – Warsztaty mają na celu zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami mikrobiologicznymi (występowanie i znaczenie bakterii, budowa i zróżnicowanie komórek bakteryjnych, metody badania bakterii, zjawisko antybiotykoodporności, poznanie wirusów bakteryjnych), podstawowymi technikami biologii molekularnej (elektroforeza DNA, klonowanie, wektory plazmidowe, izolacja DNA itp.) a także z hodowlami komórek eukariotycznych in vitro. Seminaria na Ochocie –cykl seminariów prowadzonych przez wykładowców Wydziału Biologii UW

 

 • Uniwersytet Otwarty UW

Korzystać z niego mogą wszyscy, którzy skończyli 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma. W jednej sali wykładowej spotkać się więc mogą licealiści i seniorzy. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 26-30 lat (29,7%) oraz 31-35 lat (24,9%). UO działa od 2008 roku. Jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce.

Prowadzone przez UO UW kursy oparte są na autorskich programach przygotowanych przez uniwersyteckich wykładowców. Na zakończenie kursu każdy słuchacz otrzymuje dyplom. Rekrutacja uruchamiana jest trzy razy w roku: w sierpniu, grudniu i marcu. Za każdym razem do wyboru jest ponad 200 zajęć, które trwają najczęściej 30 godzin i kosztują od 200 do 290 zł za cały kurs.

Kursy obejmują sześć dziedzin:

 1. języki i narody,
 2. kultura i sztuka,
 3. człowiek i społeczeństwo,
 4. biznes, gospodarka i prawo,
 5. człowiek i środowisko,
 6. nauka i technika.
 • Wykłady dla licealistów

Akademia Leona Koźmińskiego, wykładowcy Akademii Koźmińskiego prowadzą bezpłatne zajęcia dla licealistów o różnorodnej tematyce, np:

 1. „Grządka w ogródku czy kariera na Wall Street? Impresje o sukcesie” mgr Marcin Matyja – Sukces to słowo używane w różnych kontekstach i przy wielu okazjach. Wykład o tym, czym jest sukces, jak można to słowo rozumieć i czy można być człowiekiem sukcesu, uprawiając kapustę głowiastą.
 2. „$ałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości” mgr Marcin Matyja – Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy zatem sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie? Wykład o tym, że $ałatę można serwować na wiele sposobów…
 3. „Psychologia pieniądza” mgr Marcin Matyja – Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.
 4. „Przedsiębiorczość. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań” dr Svetlana Gudkova
 5. „Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z najlepszej strony” mgr Piotr Lignar – Celem tego wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym jak przygotowywać się do wystąpienia publicznego w postaci prezentacji i jak je przeprowadzić . Opowiedziane w nim będzie o mechanizmie pierwszego wrażenia, o rozkładzie uwagi słuchacza w czasie, o zasadach konstruowania wypowiedzi, o języku prezentacji, zasadach przygotowywania slajdów ilustrujących wystąpienie oraz o pracy z rzutnikiem, tablicą i mikrofonem. Omówione zostaną   także zasadnicze błędy popełniane najczęściej podczas prezentacji . Również poradzę jak dawać sobie radę z tak zwanymi trudnymi pytaniami. Oczywiście wykład będzie ilustrowany slajdami w programie power point.

 

 • Wykłady dla licealistów

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, bezpłatne wykłady pokazowe przygotowane specjalnie dla zorganizowanych grup uczniów szkół średnich. Zajęcia opracowane zostały przez kadrę akademicką i studentów naszej PJATK. Trwające ok. 45 minut wykłady przedstawiać będą wybrane zagadnienia i ciekawostki z zakresu poszczególnych dziedzin studiów:

 1. Architektura wnętrz
 2. Informatyka
 3. Kultura Japonii
 4. Sztuka nowych mediów – grafika
 5. Zarządzanie informacją

 

 • Kafeteria Edukacyjna dla Licealistów -Akademia Edukacji Menadżerskiej (SGH +NBP)

„Kafeteria edukacyjna dla licealistów – Akademia Edukacji Menedżerskiej” to projekt skierowany do uczniów z całej Polski. Obejmuje on 50 różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach 5 bloków tematycznych i 14 form edukacyjnych. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz nowoczesnych technologii. Jest to możliwe dzięki specjalnie skonstruowanej ofercie programowej obejmującej wydarzenia edukacyjne z różnorodnych obszarów tematycznych z zakresu ekonomii i zarządzania, oraz zastosowaniu narzędzi doboru ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do indywidualnych zainteresowań licealistów.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów e-learningowych, forów, czatów, zajęć w Second Life, a także filmów edukacyjnych kończących się z dyskusją online. Uczeń może również wziąć udział w wieloetapowych konkursach oceniających jego aktywność społeczno-ekonomiczną (np. w szkole czy w organizacjach pozarządowych) oraz ma do wyboru aż sześć sesji doradztwa biznesowego z ekspertami SGH.

Każdy licealista, wybierając indywidualnie swój program edukacji w Kafeterii, może – poprzez zaliczenie wybranych zestawów zajęć – uzyskać specjalny dyplom z danej ścieżki kształcenia. Na najaktywniejszych uczestników zajęć czekają dyplomy z wyróżnieniem, zatytułowane „Profesjonalny Menedżer”.

 

 • Strefa Młodzieży – Uniwersytet SWPS

Strefa Młodzieży SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym, a także ich rodziców i nauczycieli w budowaniu codziennych relacji z podopiecznymi.

Program Strefy Młodzieży obejmuje cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów zarówno psychologicznych jak i ogólnorozwojowych poświęconych tematom ważnym i trudnym w szczególności dla młodych, nastoletnich osób. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej od blisko 8 lat.

Podczas Spotkań Psychologicznych poruszana jest tematyka związaną z okresem dorastania, problemami oraz zaburzeniami występującymi właśnie w tym momencie życia. Omawiane są także tematy, które powszechnie traktowane są jak tabu, dyskutujemy o różnicach między ludźmi i wskazujemy możliwe drogi rozwiązywania często bardzo poważnych problemów. Strefa Młodzieży to także warsztaty i spotkania z ciekawymi osobami, które mogą stać się inspiracją do dalszego rozwoju i wyborów życiowych.

 

 • Strefa Psyche –Uniwersytet SWPS

Celem projektu Strefa Psyche jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie, w bardzo szerokim zakresie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, poprzez cyklicznie odbywające się bezpłatne wykłady i warsztaty. Ważne jest, by ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej zarówno w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach.

 

 • Współpraca z psychologami Uniwersytetu SWPS

Akademia psychologa? Asystowanie przy badaniach naukowych, tworzenie własnego mini projektu badawczego, dobór próby, zbieranie danych, wyciąganie wniosków, pisanie raportu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o działalnościach wzmacniających aplikację? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent