TSA – co to jest i w czym naprawdę pomaga?

Kandydaci na studia w Anglii stoją przed trudnym wyzwaniem, które z pewnością wymaga sumiennego i adekwatnego przygotowania. Proces rekrutacji na brytyjskich uniwersytetach obejmuje bowiem nie tylko weryfikację językową uczniów, ale również ocenę ich krytycznego myślenia oraz pisemnych umiejętności sprawnego wypowiadania się.

Na niektóre studia pierwszego stopnia w UK wymagany jest test TSA, warto więc dowiedzieć czym on dokładnie jest i jak przebiega egzamin.

TSA – co to jest?

TSA jest skrótem od nazwy The Thinking Skills Assessment. To ogólny test kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia w University of Cambridge, University of Oxford, University College London oraz Leiden University. Egzamin ten został opracowany po to, żeby pomóc uniwersytetom ocenić czy kandydaci posiadają właściwe umiejętności oraz predyspozycje, które są niezbędne do podjęcia studiów wyższych.

Na czym polega egzamin TSA?

Egzamin TSA polega na zaliczeniu testu, składającego się z jednej lub dwóch sekcji, w zależności od preferencji uczelni oraz kierunku, na który się aplikuje. I tak, sekcja pierwsza, która trwa 90 minut zawiera 50 pytań wielokrotnego wyboru, jej celem jest weryfikacja umiejętności rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia. Natomiast sekcja druga, trwająca 30 minut obejmuje napisanie eseju na jeden wybrany spośród czterech zadanych tematów.

Testy TSA Oxford i TSA Cambridge – na jakie kierunki studiów w Anglii są potrzebne?

TSA Oxford to egzamin wstępny, który kwalifikuje do studiów pierwszego stopnia na kierunkach takich jak: Economic and Management, Experimental Psychology, Geography, Human Sciences, Philosophy and Linguistics, Philosophy, Politics and Economics (PPE), Psychology and Linguistics oraz Psychology and Philosophy.

Natomiast test TSA Cambridge jest wymagany wobec kandydatów na studia pierwszego stopnia na takich kierunkach jak: Geography, Psychological and Behavioural Sciences.

Jak się przygotować do testu TSA i gdzie można go zdawać w Polsce?

Do testu TSA dobrze jest przygotować się wraz z nauczycielami, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje. Studia w UK wymagają bowiem nie tylko znajomości języka angielskiego, ale również pozytywnych wyników egzaminów, wymaganych przy rekrutacji. Test TSA można zdawać w British Council w Warszawie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent