Matura amerykańska SAT – wszystko co warto wiedzieć

Odpowiednikiem polskiej matury w USA jest egzamin SAT. Jest to standardowy test dla uczniów szkół średnich. Chcąc rozpocząć studia w USA musimy zdać egzamin SAT z odpowiednią liczbą punktów, im większą, tym większe szanse mamy na lepszą uczelnię. Na czym polega formuła egzaminu SAT, jak należy interpretować jej wyniki i jak się przygotować?

Co to jest SAT?

SAT (Scholastic Aptitude Test) to matura amerykańska. Jest używany, jako główny test przy selekcji studentów ubiegających się o studia w USA (Amerykanów i studentów międzynarodowych). Egzamin SAT sprawdza poziom umiejętności akademickich.

Egzaminy przechodzą uczniowie szkoły średniej i są weryfikacją czy uczeń posiadł dostateczne umiejętności, by podjąć naukę w szkole wyższej. SAT pełni także rolę standardowego egzaminu wstępnego w większości wyższych uczelni USA. Wyniki uzyskane z tego egzaminu są jednym z ważniejszych kryteriów przyjęcia. Test SAT jest przeprowadzany przez Educational Testing Service zgodnie ze z wytycznymi College Board. Jest to organizacja zrzeszająca szkoły średnie oraz uczelnie wyższe na terenie USA. Formuła SAT jest wypracowana przez College Board i ma pomagać uczniom w pokonaniu bariery pomiędzy szkołą średnią a szkołą wyższą oraz oceniać ich predyspozycje akademickie i zawodowe. Rocznie przystępuje do egzaminu około dwóch milionów osób.

Podział egzaminów SAT

Po ostatnich zmianach (w 2016 roku) w formule egzaminów SAT, obecnie obowiązuje podział na:

  1.  Evidence-Based Reading and Writing
  2.  Matematics

Evidence-Based Reading and Writing

Evidence-Based Reading and Writing zastąpił od 2016 roku moduły „Critical reading – czytanie ze zrozumieniem” oraz „Writing – pisanie”.

Obecnie jest to moduł sprawdzający czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie i umiejętności językowe kandydatów na studia w USA. Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych obszarów m.in. fizyki, biologii, nauk humanistycznych, a także poprawianie błędów w zdaniach (głównie gramatycznych i stylistycznych). Podzielony jest na 2 sekcje: czytanie ze zrozumieniem (65 minut) oraz pisanie i znajomość języka (35 minut). Łącznie jest około 100 pytań. Żadna wiedza związana z tematami tekstów nie jest potrzebna, tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, interpretowania wyników badań, tabel, wykresów, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych.

Na test jest, jak podano wyżej 1 godzina i 40 minut, ale jeżeli uczeń przed egzaminem zdecyduje się na opcjonalny esej – którego napisanie może być wymagane na niektórych uczelniach – będzie miał dodatkowo 50 minut.

Wyniki SAT z tego modułu to maksymalnie 800 punktów (minimum 200) i za esej 24 punkty (minimum 6).

Matematyka

Testy w tym module składają się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Testy podzielone są na 2 sekcje i jest w sumie około 50 pytań. Skupia się na umiejętnościach takich jak algebra, analizowanie danych, rozwiązywanie problemów matematycznych, modelowanie. W jednej części tych testów można korzystać z kalkulatora graficznego. Czas na test to 80 minut.

Z modułu matematycznego SAT można uzyskać wynik 800 punktów (minimum 200).

Cały wynik SAT Reasoning Test to 1600 punktów (przed 2016 rokiem było to 2400 punktów). W najbardziej renomowanych uczelniach trzeba mieć wynik SAT z tej części egzaminu minimum 1500-1550 punktów. Taka punktacja SAT daje ogromne szanse na dostanie się do wymarzonej uczelni. Niektóre uczelnie w USA wymagają zaliczenia eseju i to na poziomie minimum 20 punktów (na 24 możliwe).

Do egzaminu można podchodzić wielokrotnie. Koszt egzaminu to 86 dolarów i 100 dolarów z esejem.

SAT Subject Test

SAT Subject Test to testy przedmiotowe. Obejmują 20 przedmiotów. Większość uczelni wymaga zdania dwóch przedmiotów, ale niektóre np. Harvard wymaga aż trzech (wymaganą liczbę SAT Subject Test można sprawdzić na stronach internetowych konkretnych uczelni). Przedmioty są podzielone na 5 kategorii:

  1.      Język angielski (w tym m.in. literatura angielska)
  2.      Historia
  3.      Matematyka
  4.      Przedmioty ścisłe
  5.      Języki obce

Jeden test trwa godzinę i oceniany jest w skali punktacji SAT na 200-800. W danym dniu można zdawać maksymalnie z 3 przedmiotów. Koszt jednego testu to ok. 45 dolarów (w zależności od przedmiotu) plus 26 dolarów za rejestrację na konkretny termin (danego dnia można podejść do maksymalnie trzech przedmiotów).

Polscy uczniowie powinni zdawać egzaminy SAT Subject z przedmiotów, w których są najlepsi, a unikać trudnych z polskiego punktu widzenia.

Czy egzamin SAT można poprawiać?

Tak, amerykańską maturę można zdawać tyle razy, aż osiągniemy satysfakcjonujący wynik – nie ma limitu poprawek. Jest to dobry sposób na uzyskanie lepszych wyników i zwiększenie szansy na studia w USA. Można np. spróbować dużo wcześniej, bo już w pierwszej, lub drugiej klasie liceum/technikum. Najlepiej w kilku podejściach poprawić swój wynik, bo za pierwszym razem jest niezwykle trudno osiągąć wymarzony wynik.

Terminy egzaminów SAT

Większość uczelni amerykańskich przyjmuje zgłoszenia w grudniu, dlatego najpóźniej możemy zdać egzaminy w październiku i grudniu w klasie maturalnej.

Czy Polacy mają takie same szanse jak amerykanie?

Egzaminy SAT nie preferują narodowości. Studia w Stanach Zjednoczonych może zacząć polski uczeń na takich samych zasadach jak amerykański. Pomijając język angielski, który trzeba oczywiście znać, formuła SAT jest taka, że wymaga na egzaminie takiej samej wiedzy niezależnie od kraju.

Polscy uczniowie mają potrzebną wiedzę, aby zdać egzamin SAT. Są przygotowywani znacznie wcześniej z matematyki, logicznego wnioskowania i pozostałych przedmiotów ścisłych.

Jak się przygotować do SAT?

Przygotowanie się polskich uczniów do studiów w Stanach Zjednoczonych, czyli w pierwszej kolejności do egzaminów SAT, jest możliwe na podstawie książek dostępnych w internecie (np. Amazon) i w księgarniach (najlepiej językowych) oraz za pomocą testów. Główna bariera polega na tym, że trzeba dojść do wprawy w samym rozwiązywaniu testów – zrozumieć ich specyfikę, oraz opanować czas. Główną trudność stanowi nie sama merytoryczna część egzaminu, tylko właśnie ograniczony czas. Trzeba koniecznie ćwiczyć ten aspekt, bo na przeczytanie pytania i odpowiedź przewidziane jest ok. 60 sekund.

Gdzie zdawać egzaminy SAT w Polsce?

Egzamin SAT w Warszawie:
American School of Warsaw – https://www.aswarsaw.org
British School of Warsaw – https://www.nordangliaeducation.com

Egzamin SAT w Krakowie:
International School of Krakow –http://www.iskonline.org

Egzamin  SAT w Gdańsku:
Gdańskie Szkoły Autonomiczne – http://www.gla.gfo.pl

Podsumowanie

Matura amerykańska, czyli egzaminy SAT, są wymagane na wielu amerykańskich uczelniach. Warto pokusić się o ich zdanie, tym bardziej że możemy podchodzić wielokrotnie, aż do uzyskania satysfakcjonującego wyniku. Barierą mogą być jedynie koszty. W Polsce można zdawać egzaminy SAT, a dostępne w internecie testy i materiały oraz książki pozwalają przygotowywać się do tych specyficznych i innych niż w Polsce egzaminów maturalnych. Na szczęście polscy uczniowie są dosyć dobrze merytorycznie przygotowani do stawienia czoła SAT Reasoning Test oraz SAT Subject Test. Ważne jest przede wszystkim poznanie specyfiki tych egzaminów i przyzwyczajenie się do ograniczeń czasowych. Mamy wtedy otwartą drogę, żeby rozpocząć studia w USA na wymarzonej uczelni.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent