Kompendium wiedzy o SAT Subject Tests

Subject Testy są coraz popularniejsze wśród polskich licealistów, którzy planują studia w Stanach Zjednoczonych. Warto zatem zasięgnąć informacji, jak wygląda formuła SAT Subject Tests – w jaki sposób interpretować uzyskane wyniki oraz, jak należycie przygotować się do tego egzaminu.

Co to jest SAT Subject Test?

To ustandaryzowany egzamin, który przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Ma on na celu zbadanie kompetencji ucznia oraz poziomu jego wiedzy, z określonych przedmiotów. SAT, analogicznie do testu ACT, jest podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w USA.

Egzaminy SAT dzielą się na dwie części:

  • SAT Reasoning Test (SAT I) – obejmuje pisanie po angielsku oraz czytanie ze zrozumieniem i matematykę;
  • SAT Subject Test (SAT II) – zawiera testy z takich przedmiotów jak: matematyka (dwa poziomy trudności), biologia, fizyka, chemia, literatura angielska, historia powszechna, geografia i języki obce (m.in. francuski, hiszpański, niemiecki).

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na renomowane uniwersytety w USA, ma obowiązek zdawania obu części egzaminu. Warto pamiętać, że na każdą z nich należy zarejestrować się oddzielnie.

Komponenty poszczególnych części i kwestie formalne egzaminu

SAT Subject Test obejmuje egzamin z kilku, dowolnie wybranych przedmiotów. Kandydat musi zdać minimum dwa, a nawet trzy egzaminy (tego wymaga m.in. Harvard). Matematyka 2 Subject Test to wbrew pozorom stosunkowo prosty egzamin. W zasadzie obejmuje on ułamki, trygonometrię, podstawy geometrii i algebry. Do wyboru są także przedmioty humanistyczne  – np. historię świata, literaturę angielską, przyrodnicze – chemię, biologię i fizykę. Zasada jest prosta, wybieramy i zdajemy tylko te przedmioty, w których poruszamy się swobodnie i posiadamy wystarczającą ilość wiedzy. Punktacja jest taka sama dla każdego, niezależnie od stopnia jego trudności.

Wymagania Subject Tests skutkują wielomiesięcznymi przygotowaniami z zakresu przedmiotowego. Trzeba  zakupić sporą liczbę książek z przykładami testów. Trzeba wyćwiczyć umiejętność szybkiego rozwiązywania testów, przy znacznym ograniczeniu czasowym.

Daty Subject Tests określane są z góry. Egzamin można zdawać w dwóch częściach w październiku, listopadzie, grudniu, maju oraz czerwcu. Do pierwszej tury egzaminów można przystąpić już w pierwszej klasie szkoły średniej. Początkowy egzamin warto zdać na wiosnę, zaś SAT Reasoning Test można z powodzeniem napisać latem, albo w sesji jesiennej. W ten oto sposób, można pozwolić sobie na komfort kilkukrotnego zdawania, w razie uzyskania niesatysfakcjonującego wyniku.

Rejestracja na Subject Tests odbywa się na stronie internetowej. Za każdy egzamin należy zapłacić w czasie konkretnej rejestracji elektronicznej. Akceptowane metody płatności, to np. karty płatnicze oraz platforma PayPal.

Miejsce egzaminu Subject Tests w Polsce, to m.in.:

  • Warszawa (American School of Warsaw, British School Warsaw),
  • Gdańsk (Gdańskie Szkoły Autonomiczne),
  • Kraków (International School of Krakow).

Wyniki Subject Tests są dostępne w formie elektronicznej, po około 14 dniach od egzaminu. Następnie wyniki przekazywane są, w formie papierowej, bezpośrednio do wskazanej przez kandydata uczelni.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent