BMAT i UCAT

BMAT i UCAT to egzaminy, które są wymagane przez prestiżowe uniwersytety w Wielkiej Brytanii, wobec kandydatów na studia medyczne. I tak, BMAT preferują między innymi uczelnie takie jak:

University of Oxford, University of Cambridge czy University College London. Natomiast UCAT wymagany jest na University of Aberdeen, University of Birmingham czy na przykład na University of Bristol. A jak dokładnie wyglądają egzaminy BMAT i UCAT?

BMAT – co to jest?

BMAT jest skrótem od pełnej nazwy BioMedical Admissions Test. To test umiejętności, który jest stosowany w procesie rekrutacji na studia medyczne Wielkiej Brytanii, Singapurze, Holandii, Hiszpanii, Malezji, Chorwacji, Tajlandii oraz na Węgrzech. Tego rodzaju egzamin odbywa się raz w roku w listopadzie. Test BMAT jest obowiązkowym wymogiem na studia medyczne w UK na wielu renomowanych uczelniach.

Test BMAT – jak to wygląda?

Test BMAT trwa 2 godziny i składa się z 3 pisemnych części. Pierwsze dwie części to pytania wielokrotnego wyboru, a trzecia zawiera zadanie do napisania. BMAT przedstawia się w następujących częściach:

Aptitude and Skills – na jej napisanie uczniowie mają 60 minut, zawiera ona 35 pytań i ma na celu sprawdzenie ogólnych umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, analizy danych oraz wnioskowania.

Scientific Knowledge and Applications – na jej wypełnienie uczniowie mają 30 minut. Zawiera 27 pytań i weryfikuje poziom znajomości przedmiotów ścisłych uczniów szkoły średniej, w  tym matematyki, fizyki, chemii i biologii.

Writing Taskta sekcja trwa 30 minut i polega na napisaniu eseju na jeden wybrany spośród czterech podanych tematów. W tej części ocenia się umiejętność wyboru, rozwijania i organizowania pomysłów, a także zwięzłego oraz konkretnego przedstawiania ich na piśmie.

Czym jest UCAT?

Egzamin UCAT jest skrótem od pełnej nazwy The University Clinical Aptitude Test. To pisemny test, który jest wymogiem rekrutacyjnym przy zdawaniu na studia medyczne w UK. Jest stosowany przez brytyjskie szkoły medyczne i stomatologiczne.

Egzamin UCAT – jak to wygląda?

Test UCAT również trwa 2 godziny, ale składa się z 5 części, z których cztery są poznawcze, a jedna sprawdza umiejętność profesjonalnego zachowania się w danej sytuacji. Egzamin podzielony jest na następujące sekcje:

Verbal Reasoning – ocenia zdolność logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków, zawiera 44 pytania i trwa 22 minuty.

Decision Making – weryfikuje zdolność podejmowania decyzji oraz analizy danych statystycznych, zawiera 29 pozycji, związanych z tekstem, wykresami i tabelkami, a kandydat ma 32 minuty na udzielenie odpowiedzi.

Quantitative Reasoning – ocenia zdolność uczniów do rozwiązywania problemów numerycznych, zawiera 36 pytań i trwa 25 minut.

Abstract Reasoning – weryfikuje zdolność myślenia dywergencyjnego oraz konwergencyjnego, zawiera 55 pytań i trwa 14 minut.

Situational Judgement – ocenia odpowiedzi kandydatów w konkretnych sytuacjach oraz zrozumienie etyki medycznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent