Universiteit Gent

Koncepcja edukacji medycznej na Ghent University jest wyjątkowa: rok akademicki nie ma klasycznej formy podobnej do innych uniwersytetów składającej się z serii wykładów i zajęć praktycznych ale składa się z „bloków” i „linii”. „Bloki” są to wyznaczone okresy nauczania ograniczonego do konkretnego tematu, który poznaje się z różnych perspektyw zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Natomiast „linie” są elementami nauczania, które działają przez cały program. Dzięki zastosowaniu takiego podziału w systemie przekazywania wiedzy studenci mogą stopniowo uczyć się kolejnych zagadnień ze wszystkich aspektów nauk medycznych, jednocześnie ciągle nabywając umiejętności kliniczne, techniczne
i komunikacyjne. Dodatkowo student zostaje przeszkolony w zakresie rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy naukowej (w tym pracy magisterskiej) i jest gotowy na rozpoczęcie badań w zakresie opieki zdrowotnej. Wszystko to jest uzupełnione o „wiedzę ogólną” nabywaną przez cały czas trwania programu.

be_gent
fot. Pieter Morlion (flickr.com/photos/59378713@N05)

 • Universiteit Gent
 • Dane teleadresowe
 • tel: +32 (0)9 331 01 01
 • admission@UGent.be
 • Rectorate
 • Sint-Pietersnieuwstraat 25
 • B-9000 Ghent
 • Belgia
 • Pozycja w rankingach
 • 90 Times Higher Education (2016, Świat)
 • 95 US News (2015/16, Europa)
Kształcenie

 

Uniwersytet oferuje naukę w następujących obszarach:

Aquaculture Environmental Sanitation Food Technology
Nematology Physical Land Resources Nutrition and Rural Development
Marine and Lacustrine Science and Management
Rekrutacja

 

Aplikuje się bezpośrednio na dany kierunek na Ghent University. Na większość kierunków nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych, po prostu składasz dokumenty i czekasz na wyniki naboru. Warunkiem przyjęcia na studia jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Polskie świadectwo trzeba jednak nostryfikować w biurach sieci ENIC/NARIC we Flandrii lub Walonii. Na komplet dokumentów składają się: formularz aplikacyjny, certyfikat poświadczający nostryfikację dyplomu, poświadczona kopia dyplomu i indeksu oraz życiorysu (w oryginale i przetłumaczona: we Flandrii na holenderski, w Walonii – na francuski) oraz certyfikat językowy.4
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt rekrutacji.

Termin składania aplikacji

 

Rejestracja i aplikacja online na platformie rejestracyjnej uniwersytetu – 1 czerwca
Egzamin wstępny na studia medyczne, organizowany w Brussels EXPO – 07 lipca lub 25 sierpnia

Pomoc finansowa

 

Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!


tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert handlowych na zasadach określonych w regulaminie.

tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
 • British Council
  Educational Agent