Kurs ENGAA

The Engineering Admissions Assessment (ENGAA)

The Engineering Admissions Assessment to egzamin wstępny używany przez University of Cambridge dla kandydatów na kierunek Chemical Engineering via Engineering.

Egzamin określa zdolność kandydata do korzystania i zastosowania swojej wiedzy naukowej i matematycznej na poziomie studiów licencjackich. Zagadnienia są trudne, jednak ma to na celu skuteczne rozróżnienie w zdolnościach kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe możliwe oceny z egzaminów szkolnych.

Format:

The Engineering Admissions Assessment składa się z dwóch części:

  • Sekcja pierwsza to test wielokrotnego wyboru zawierający 54 pytania. Czas przeznaczony na tę sekcję to 80 minut. Dzieli się na dwie części:Część A – matematyka i fizyka (28 pytań)
    Część B – rozszerzona matematyka i rozszerzona fizyka (26 pytań).Kandydat musi odpowiednio rozłożyć czas pracy. Nie można korzystać z kalkulatora.
  • Sekcja druga składa się z około 20 pytań wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi wymagają przedstawienia toku myślenia i uzasadnienia wyboru przez kandydata. Pytania mogą być ze sobą połączone, jednak oceniane są niezależnie od siebie. Czas przeznaczony na rozwiązanie sekcji to 40 minut. W tej sekcji można korzystać z kalkulatora.

Punktacja:

W sekcji pierwszej każda poprawna odpowiedź daje 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych.

W sekcji 2 punkty przyznawane są tylko w przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi dla każdego pytania wraz z przedstawieniem uzasadnienia i toku myślenia w odpowiednim miejscu na arkuszu.

Ważne daty:

15 października 2016 – ostateczny termin rejestracji na egzamin

2 listopada 2016 – egzamin

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas!tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert handlowych na zasadach określonych w regulaminie.

tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

Studiuj na
Oxford,
Cambridge,
Harvard,
Stanford.
  • British Council
    Educational Agent